DUDAS BROTHERS by

by 24. 6. 2014

Od 13. mája do 15. júna 2014 sa konala pod kurátorským dohľadom Romana Popelára v trnavskej synagóge výstava dvojice Dudas Brothers s názvom Spolu/každý sám za seba. Hoci je jej názov na prvý pohľad neutrálny, má dve roviny: Prvá sa týka Juraja a Ivana Dudášovcov ako dvoch samostatných umelcov, ktorých tvorbu na pár týždňov spojila práve táto site-specific výstava priestorom a témou. Druhá reflektuje tému výstavy – spor Ruska a Ukrajiny.

Autori síce „nechávajú diela vyznieť bez komentára“ (R. Popelár), ale nezaprú v nich vysoko aktivistický potenciál, ktorý však netematizuje samotný spor, skôr naše postoje voči nemu: záujem, nezáujem, ľahostajnosť, chladný odstup… Výstavné stretnutie sa akoby sústreďovalo práve naň: v centre priestoru synagógy stojí podľa kurátora „sivá eminencia“ celého konfliktu Pentagon (2010–14). Teda jeho minimalistická (na čierno natretá) verzia od Juraja Dudáša s výsekom vo výške očí, aby sa dalo vstúpiť dnu a bezpečne pozorovať okolie. Jeho ďalšie dve diela, dvojminútové videoinštalácie umiestnené na galérii, sú tiež „úsporne“ poňaté a tvoria akúsi mentálnu (slovnú) mapu západoeurópskych názorov na spoločnosť – oficiálnu Liberté a skutočnú Isolation (obe 2010–14).

Ivan Dudáš vsadil na interaktívnu líniu s divákom, ktorého nalákava na boxovací mech s názvom Udri! (2014).Tiež sa môže aktívne zúčastniť „vymazávania“ (povysávania) kyjevských protestov v diele Majdan (2014), pričom však zvuk bojov zostáva, aby drásal ďalej. Celú atmosférupoliticko-vojenského konfliktu umocnilo na vernisáži výstavy aj ozbrojené komando, ktoré akoby predstavovalo neoznačenú, ilegálnu, „neznámu“ ruskú armádu prítomnú na Ukrajine. Naozaj sa pri týchto vojakoch človek necítil príjemne, už keď okolo neho len „performatívne“ postávali.

Výstava je prvým spoločným vystúpením Dudášovcov od roku 2011 a predstavuje prirodzené vyústenie ich záujmu o regionálne i globálne problémy. V ich tvorbe je naďalej prítomná problematizácia „mediality“ – tematizovanie ovládania informačného diania a spoločnosti prostredníctvom masmédií.

Vľavo: pohľad do inštalácie výstavy Spolu/každý sám za seba. Vpravo: IVAN DUDÁŠ, Majdan, 2014, interaktívna videoinštalácia, foto: Zuzana Dohnalová.

Miroslava K. Valová

More stories by

Miroslava K. Valová