ERICKA BECKMAN by

by 24. 6. 2014

Čierna skrinka, temné svetlo a farby. Rekvizity, Pokémon a princezné. Hudobné džingle a popevky. Ericka Beckman manipuluje s obrazmi a sociálnymi štruktúrami definujúcimi identitu v situáciách pripomínajúcich hru, ktoré vyzývajú diváka k tomu, aby bol sledujúcim aj hráčom zároveň. Retrospektívna výstava Dielo 1978 – 2013 (Works 1978–2013) vo francúzskom centre súčasného umenia MAGASIN – CNAC (v spolupráci s galériou Kunsthalle Bern) predstavuje výber filmov, fotografií a kresieb, ktoré potvrdzujú, že Ericka Beckman je jednou z najzaujímavejších a najvplyvnejších umelkýň svojej generácie. Jej dielo má blízko k umelcom ako Jack Goldstein, Julia Heyward či Mike Kelley a je silno ovplyvnené genetickou gnozeológiou Jeana Piageta, ktorá sa sústreďuje na dynamiku konštrukcie poznania prostredníctvom fyzických činov. Štrukturálne prvky hier, ich farebné rytmy a opakovania vytvárajú prostredie, v ktorom je „predvádzaný obraz“. Protagonisti Beckmanovej filmov sú vždy súčasťou úzko štruktúrovanej hry, ktorú je možné vyhrať jedine prostredníctvom vedomia. Remeselný proces tvorby filmu je sám osebe odkazom na pamäť a čin: vďaka technike nazývanej „superpozícia“ kladie umelkyňa nové obrazy na tie predchádzajúce, čím zachováva pôvodnú dynamiku a na chyby náchylnú perspektívu tvorivého procesu, ktorý sa stáva performačným.

Výstava prináša Beckmanovej najznámejšie dielo Trilógia Super 8 (Super 8 Trilogy, 1978 – 1980), v ktorom sa surrealistické scenáre venujú konštrukcii identity, štruktúre kapitalizmu a jeho pravidlám, ako aj vzniku spomienok a symbolov. Dielo Switch Center (2003) môžeme vnímať ako externé nemesis predchádzajúcich diel: rytmus a opakovanie aktivít sa dejú v opustenej čističke odpadových vôd v Maďarsku, vytvárajúc úvahu o skompromitovanej histórii komunizmu vpečatenej do sovietskej architektúry.

Premietané sú aj filmy Ty lepší (You the Better, 1983), Dom napätia (Tension Building, 2012) a Slepá krajina (Blind Country, 1989).

ERIKA BECKMAN, Ty lepší, 1983, (záber z filmu), s láskavým dovolením: autorka.

Giulia Bortoluzzi

Courtesy Flash Art International.

More stories by

Giulia Bortoluzzi