FEST ANČA by

by 24. 6. 2014

Po skončení predošlého ročníka Fest Anče som zhodnotila, že napísať report bezprostredne po návrate je takmer neuskutočniteľný plán a to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, človek za víkend vidí toľko animovaných filmov, ktoré by mohol pokladať za nezabudnuteľné filmové zážitky, že je ťažké upozorniť len na niektoré z nich. Po druhé má okrem samotných premietaní Fest Anča ako skutočne relevantný medzinárodný festival bohatý industry a edukatívny program, ktorý sa hádam ani nedá absolvovať celý, a po tretie preto, že z toľkých inšpiratívnych zážitkov nahustených do jedného víkendu a viac menej na jedno miesto (Stanica Žilina-Záriečie) sa ešte nejaký čas cítite tak trochu ako „Anička v krajine zázrakov“ a potrebujete nejaký čas na mentálne zotavenie. Neprešiel ani rok a pred sebou mám novú výzvu: stručné predstavenie toho, čo nás na Fest Anči čaká tento rok, v dňoch od 18. do 22. 6. 2014.

Festival bude tento rok opäť o niečo väčší, rovnako po kvantitatívnej, ako aj kvalitatívnej stránke. Bude o dva dni dlhší a v jeho programe nájdete okrem tradičných sekcií, akými sú Medzinárodná súťaž krátkych filmov, Medzinárodná súťaž videoklipov, Medzinárodná súťaž krátkych filmov pre deti, Slovenská súťaž, Svetový výber, Svetový výber pre deti, Motion design v animovanom filme či Anička v krajine zázrakov aj premiéry celovečerných titulov (napr. nový animovaný film Michela Gondryho Is the Man Who Is Tall Happy?), fokus na nemeckú animáciu, Games days zamerané na prednášky z oblasti videohier, výstavy na pomedzí rôznych vízií reality (Gustav Deutsch: Shirley – Visions of reality) a bohatý hudobný a iný ťažko zaškatuľkovateľný sprievodný program.

Vďaka Fest Anči sa Žilina tento rok zoznámi okrem iného aj s nemeckou demoscénou, ktorú prídu odprezentovať organizátori festivalu Revision z Nemecka v podobe približne hodinu a pol dlhej audiovizuálnej šou. Demoscéna sama seba definuje ako spojenie kreatívnych myslí s vášňou pre tvorbu digitálneho umenia. „Demo“ vytvára väčšinou skupina ľudí, prípadne jednotlivci, ktorí DEMOnštrujú svoje schopnosti. Medzi ne patrí predovšetkým programovanie, hudba a dizajn.

Rakúsky animátor Thomas Renolder svojou sekciou post-avantgardnej kinematografie tiež demonštruje úzke prepojenie hudobnej a súčasnej experimentálnej animátorskej scény. Kolekciu filmov si budete môcť odniesť z Fest Anče aj domov vďaka DVD prílohe v časopise Kinečko.

Fest Anča jednoducho už dlhodobo a cieľavedome láme hranice žánrov a búra predstavy o tradičnom festivale animovaného filmu. Úspešne sa snaží participovať na dynamickom dianí vo svete súčasného transmediálneho umenia a mapovať tvorivé, technologické a produkčné územie, na ktorom sa dá hovoriť o tom, čo všetko je dnes animácia.

Zhora: Revision 2014, zdroj: http://2014. revision-party.net; MIKE REISS, scenárista Simpsonovcov počas prednášky na minuloročnej Fest Anči, foto: Miro Baláž.

Eva Križková

More stories by

Eva Križková