JAN ŠERÝCH by

by 24. 6. 2014

Pro první instalaci v nové ostravské platformě pro současné umění, zkráceně nazývané Plato, si Marek Pokorný jako čerstvý manažer této instituce, vybral konceptuálního umělce Jana Šerých. Výstava WYSIWYG představuje průřez jeho audiovizuální tvorbou z let 2006–2011. Její název může být určitým vodítkem přibližujícím návštěvníkovi významové a estetické úmysly autora; WYSIWYG je akronym označující v počítačovém prostředí textové editory – „What you see is what you get“. Co vidíš, to dostaneš. V tomto smyslu vsadili tvůrci výstavy na minimalisticky strohé prostorové řešení. Autorova videa, obvykle instalovaná samostatně, sjednotili rozmístěním pěti černých soklů s monitory a sluchátky do pomyslného kruhu. Tím v potemnělém prostoru dominantní, vertikálně orientované a povrchově poněkud ornamentální dvorany docílili paradoxně stísněného efektu asociujícího blíže neidentifikovatelnou opuštěnou řídící základnu, jejímž jediným dynamickým zdrojem je pohyb vizuálních symbolů na obrazovkách. Toto střízlivé a přitom efektivní instalační řešení koresponduje s autorovým zájmem o přenášení emocionálních zážitků do odcizených znakových systémů, ať už se jedná o tradičnější média malby, kresby, sochy, nebo videa. Šerých ve své tvorbě trvale staví emocionální zkušenost do konfrontace s jejich překódováváním do strohých vizuálních souřadnic. Z možností znázornění vybírá zpravidla tu, jež vede generativní cestou skrze procesy jednoduchých algoritmů, vedle estetického vjemu jsou však jádrem sdělení všední momenty, opomenutelné banální detaily, zaznamenané v paměti autora, jenž je následně transformuje do podoby numerických kódů a kryptogramů proměňujících se v prostředí intuitivně strukturovaného toku nalezených materiálů, jakými jsou zvukové nálezy (Paramnesia), knižní pasáž (Jednoho krásného rá…) či zaznamenané fragmenty paměti (Parallel Diary, Takemehome, Resolution).

Problematickou stránkou odvážné kurátorské volby bude zřejmě (ne)čitelnost vystavených děl ze strany návštěvníků a možný významový posun oproti jejich zhlédnutí např. na umělcově vlastním videokanálu na vimeo.com. Obecně pak výstava WYSIWYG nastoluje stále aktuální otázku, jakou formou lze vhodně prezentovat pohyblivé obrazy v galeriích.

JAN ŠERÝCH, Paralelní deník, 2007, video, 00:39 min; instalace v galerii Plato Ostrava, 2014, foto: Jaroslav Kocián.

Alexandr Jančík

More stories by

Alexandr Jančík