LIA PERJOVSCHI by

by 24. 6. 2014

V priestoroch Gandy Gallery v Bratislave predstavili interdisciplinárny projekt rumunskej umelkyne Lie Perjovschi Knowledge Museum, v rámci ktorého autorka recykluje mnoho zo svojich iných projektov (napr. Endless Collection, My Subjective Art History atď.).

Základom Knowledge Museum je grafická technika zaznamenávania a triedenia informácií a vedomostí, tzv. „myšlienkové mapy“. Perjovschi tento spôsob utvárania vzťahov medzi ideami, konceptmi a udalosťami využíva od konca 90. rokov a v rámci výstav ho dopĺňa o skupiny predmetov dokumentujúcich a z časti „zhmotňujúcich“ jej osobný výskum sveta okolo nej, jeho vzťah k umeniu a naopak.

Z hľadiska štruktúry pozostával projekt Knowledge Museum zo siedmich častí reflektujúcich široké spektrum skúmaných tém: Zem, Telo, Umenie, Kultúra, Vedomosti, Veda a Vesmír. Perjovschi predstavila vo forme architektonického modelu svoju vlastnú, rýdzo subjektívnu, interpretáciu sumáru ľudských vedomostí dotýkajúc sa všetkých oblastí spoločnosti, v ktorej žijeme, so snahou poukázať na to, ako jednotlivé politické a historické udalosti či vedecké objavy formujú a ovplyvňujú životy jednotlivcov. Projekt v tejto podobe je zároveň bázou, modelom pre budúce reálne transdisciplinárne múzeum vedomostí plánované pre autorkine rodné mesto Sibiu v Rumunsku. Okrem kontextuálnej roviny bol v inštalácii výstavy dôležitý i prvok vizuálny – forma, akou boli jednotlivé „myšlienkové mapy“ usporiadané navzájom a v kontexte celkovej totálnej inštalácie v symbióze s ostatnými prvkami. Horizontálny pás so zachytenými myšlienkami vo forme diagramov sa plynule šíril celým priestorom galérie a určoval základné rozloženie inštalácie.

Napriek dôležitosti obsahu sa prezentovaný projekt vyznačoval veľkou vizuálnou silou až magického charakteru, kde i len pasívne sledovanie, bez väčšej snahy diváka o dekódovanie skrytých obsahov, ponúklo osobitý vizuálny zážitok. Bolo len na divákovi, či k vystavenému celku pristúpil ako objaviteľ skúmajúci skryté posolstvá, alebo sa iba čisto pôžitkársky oddával ich vizuálnej príťažlivosti.

LIA PERJOVSCHI, Knowledge Museum, 2014, foto: archív Galérie

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová