VLADIMÍR HOUDEK, ROMAN ŠTĚTINA by

by 24. 6. 2014

Dne 7. května 2014 proběhla premiérová projekce nových prací Romana Štětiny a Vladimíra Houdka. Akci zaštítila Polansky Gallery, která oba umělce zastupuje. Štětina představil dvě videa rozvíjející jeho dlouhodobý zájem o relaci obrazové a zvukové složky pohyblivého obrazu. Ve své aktuální tvorbě řeší Štětina tento vztah ve specifickém prostředí rozhlasových studií. Nyní se soustředil na ikonické persony Českého rozhlasu. V Přednášce je to hlasatelka Šárka Skaláková, v Jazykolamu zase zvuková editorka Jitka Borkovcová a hlasatel Tomáš Černý, hlas metra linky C. Přednáška je záznamem přípravného čtení z pojednání o řečových vadách. Terminologicky velmi komplikovaný text vyžadující extrémní soustředění při výslovnosti i intonaci byl tvrdým oříškem i pro vynikající profesionálku. Obsah samotného předčítaného textu tak de facto prosakoval do praxe čtení. Neutrální langue se proměnila v expresivní parole. Výsledek nepostrádal humor, s přibývajícími minutami ale začalo video velmi sugestivně působit na samotného diváka. Jazykolam pak byl spíš impresivní vizuální etudou o povaze rutinní práce v analogové střižně.

Houdek spolu s choreografkou Hanou Polanskou Turečkovou představili krátký film Kanoucí šíře, vzniklý na motivy stejnojmenné Houdkovy básně. Film, ač v komorním měřítku, realizoval wagnerovský Gesamkunstwerk: spojila se zde Schönbergova hudba s tancem, poezií, scénografií a Houdkovým malířským dílem. To vše v hávu přenášejícím nás do zlaté éry meziválečné avantgardy. Z hlediska aktuálních trendů mezinárodní umělecké scény můžeme říci, že archeologie moderny jako naší dnešní „antiky“ už pomalu ztrácí dech a jistě se navíc najde nejeden kritik, který Houdka s Polanskou Turečkovou obviní z přemíry patosu. V lepším případě ale možná na chvíli ztratí dech samotný divák, a je-li současné umění nezřídka obviňováno z nedostatku krásy, zde je tento deficit velkoryse kompenzován. Mezi projekcemi obou umělců byla vložena krátká přestávka, protože jejich étos byl výrazně odlišný. Oběma ale patří uznání specifických kvalit, které jednomu již vysloužily titul laureáta CJCH a druhého dostaly mezi stávající finalisty téže ceny.

VLADIMÍR HOUDEK a HANA POLANSKÁ TUREČKOVÁ, Kanoucí šíře, 2014, full HD video, 18:00 min;

ROMAN ŠTĚTINA, Jazykolam, 2014, super 16 mm film převedený na HD video, 5:46 min. Foto: Polansky gallery, s laskavým svolením autora a Polansky gallery

Tereza Jindrová

More stories by

Tereza Jindrová