Flowers for Slovakia by

by 22. 9. 2014

Dizajnérske koncepty inklinujúce k prehodnocovaniu histórie dizajnu a remesla sú v súčasnosti často využívanou metódou návrhárskej praxe. Vďaka nim sa darí vzkriesiť i revitalizovať často zabudnuté fragmenty dizajnérskej histórie. Jedným z takýchto projektov je aj Flowers for Slovakia, ktorý sa navyše prostredníctvom tematických projektov venuje podpore praktického vzdelávania mladých dizajnérov.

Projekt Flowers for Slovakia vznikol v roku 2009 z iniciatívy dizajnérov Petra Olaha a Larsa Kempera v spolupráci s Michalou Lipkovou z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Jeho hlavnou ideou je prehlbovanie praktických znalostí predovšetkým študentov dizajnu (ale aj architektov, scénografov, textilných výtvarníkov a ďalších kreatívnych špecializácií) v prepojení s profesionálmi a výrobcami. Tvorivý experiment projektu je založený na princípe čerpania z kultúrno-historického kontextu Slovenska v kombinácii s technologickým zázemím zabehnutých dizajnérskych firiem. Zámerom je priniesť svieže kreatívne riešenia mladých návrhárov vznikajúce zo spolupráce s etablovaným výrobcom.

Témou prvej kolekcie študentských dizajnov Handle with care boli slovenské rozprávky a povesti. Výsledkom sofistikovanej práce s príbehom je dvanásť originálnych metafor transformovaných do sklenených objektov. Ich kvalitné prevedenie zabezpečili sklárne Ajeto v Lindave a Novom Bore, realizáciu projektu podporila firma Lasvit.

Ďalšiu kolekciu, nazvanú Lost & Found (2013), realizovali Flowers for Slovakia v spolupráci so známou nábytkárskou firmou Vitra.Podnetom pre vznik limitovanej kolekcie nábytku a interiérových doplnkov bola inšpirácia tradičným ľudovým mobiliárom či funkčnými objektmi/nástrojmi z rôznych regiónov Slovenska. Projekt mal formát intenzívneho týždenného tvorivého workshopu pre vybraný počet študentov (16) v historicky inšpiratívnom prostredí Banskej Štiavnice. Autori v spolupráci s hosťujúcimi odbornými lektormi konzultovali a otvorene diskutovali o dôležitosti zachovania výrobných postupov a inšpirácie, ktoré vychádzajú z pôvodných remeselných techník ľudového remesla a robia z výsledného diela autentický slovenský produkt po ideovej i formálnej stránke. Aj preto sú výsledné produkty, zväčša autentické kusy slovenského ľudového dreveného nábytku, kombinované s minimalistickými komponentmi značky Vitra.

Organizátori projektu kladú dôraz na jeho prezentáciu a propagáciu na medzinárodnej dizajnérskej scéne. Podobne ako prvá kolekcia Handle with care boli výsledky druhého projektu Lost & Found prezentované na európskych prehliadkach súčasného dizajnu (Bratislava, Košice, Praha, Miláno, Berlín, Frankfurt nad Mohanom, Londýn a Viedeň).

Bratislava Design Week 2013, Techo Centrum, Bratislava, dizajn inštalácie: Michala Lipková, Andrej Olah, projekt Flowers for Slovakia – kolekcia Lost & Found by Vitra, 2013, foto: Boris Németh;

Peter Simoník – Išlo dievča pro vodu / A Girl That Went to Fetch Water, projekt Flowers for Slovakia – kolekcia Handle with Care, 2011, foto: Peter Simoník.

Mária Hriešik Nepšinská je teoretička dizajnu.

More stories by

Maria Hriešik Nepšinská