KORYČÁNEK DĚKANEM NEDĚKANEM by

by 22. 9. 2014

Do posledního srpnového dne, kdy vznikl tento text, nebylo jasné, kdo povede Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně a to přesto, že řádná volba nového děkana měla proběhnout již na konci března. Tehdy o tento post usilovali tři kandidáti: dosavadní děkan Josef Chybík, ve Spojených státech působící architekt Michal Sedláček a bývalý ředitel Domu umění města Brna a teoretik architektury Rostislav Koryčánek.

Viděno pohledem zvenčí, Fakulta architektury patří k příliš stabilním institucím, jimž však jejich stabilita ztělesněná především zde dlouhodobě působícím minimálně obměňovaným profesorským sborem začíná být na škodu. Škola tak může vyvolávat – jak ve svém programu tvrdí Rostislav Koryčánek – dojem instituce uzavřené vůči okolí a neschopné vést diskuzi. Příslib změn šlo očekávat právě od Koryčánka, který měl ve volbě značné šance na úspěch.

V březnu bohužel akademický senát nikoho nezvolil, neboť došlo k odstoupení jeho předsedy Petra Pelčáka z funkce v den volby. Společně s ním abdikovali další tři vyučující, čímž senát – orgán, který děkana volí – učinili neschopným jakéhokoli usnesení. Přesto byl Rostislav Koryčánek o dva měsíce později skutečně děkanem zvolen, a to v novém výběrovém řízení po doplnění senátu o chybějící členy a jmenování nového předsedy, kterým se stal šéfredaktor Archiwebu a pedagog Fakulty architektury Jan Kratochvíl. V této volbě se Koryčánek ucházel o funkci jako jediný kandidát.

S výsledky volby nesouhlasí profesoři a část docentů působících na fakultě architektury. Koryčánkovi vedle nedostatečného architektonického vzdělání a nulové stavařské praxe (Rostislav Koryčánek je historikem architektury, vystudoval dějiny umění a sociologii na Masarykově univerzitě) vyčítají chybějící akademické tituly i to, že jeho „podporovateli jsou zástupci občanských iniciativ a nositelé alternativních názorů“ díky kterým by podle jejich názoru „FA VUT v Brně ztratila svou po léta budovanou nezávislost a nestrannost.“

Jmenování děkana rektorem, které většinou bývá formální záležitostí, získalo bizarních rozměrů díky tomu, že protestující pedagogové, mezi které patří i bývalý předseda akademického senátu Petr Pelčák či bývalým děkan Josef Chybík, tvrdí, že pokud k němu skutečně dojde, odejdou z fakulty oni. Krok, který by vedl k radikální přeměně školy, má jeden háček: s volbou Koryčánka nesouhlasí tolik profesorů a docentů, že s jejich skutečným odchodem by fakulta fakticky ztratila svoji akreditaci.

Na začátku prázdnin vznikla studentská iniciativa, jejíž zástupci tvrdí: nejde nám o osobu Rostislava Koryčánka jako takového, jde nám o principy demokracie. Aktivity iniciativy vzbudily v okurkové sezóně mediální ohlas, v rámci kterého však bohužel došlo i k tomu, že z určitého úhlu pohledu přinesl medvědí službu: proti zvolenému děkanovi protestující pedagogové tvrdí, že se jedná o Koryčánkovu špinavou mediální kampaň. Rektor VUT Petr Štěpánek, na němž jmenování děkana nyní závisí, nejdříve prohlašoval, že hodlá vyslechnout všechny zúčastněné strany, to však již proběhlo na začátku srpna. Nyní jeho přístup připomíná pozorovateli zvenčí mrtvého brouka a mohlo by se zdát, jakoby celý případ nechával vyhnít. Jsme však v situaci, kterou jen tak nechat vyhnít nelze, fakultu nemůžeme smazat z mapy Brna a tak je jasné, že dříve či později bude muset rektor k nějakému kroku přistoupit. Čím dříve tak učiní, tím pro celou fakultu i pro něj lépe. Diskuze o tom „kdo školu povede“ se pak snad přesune k přínosnějšímu „jak ji povede.“

Jan Pfeiffer / Bez Kontroly / 2014 (2010) / performance / video / galerie Mixed Greens New York / foto: Etienne Frossard.

Zhora: Fakulta architektury VUT v Brně, 2014;

Studentský happening, iniciativa Za demokratickou fakultu, 2014. Foto: zademfa.com

Silvie Šeborová

More stories by

Silvie Šeborová