L ND N ZAHORIAN&co Gallery / Bratislava by

by 22. 9. 2014

Po sezóne prevažne samostatných výstav sa Zahorian&Co gallery rozhodla počas leta odprezentovať tvorbu až deviatich umelcov. Pre kurátorku Silviu Van Espen sa spoločným menovateľom pre výber autorov stal pobyt v anglickej metropole Londýn, kde sa vystavujúci nakrátko vyskytli alebo kde aktuálne žijú. Voľba tak padla najmä na mladú generáciu umelcov pochádzajúcich zo Slovenska, ale aj z Česka či Ruska, pričom všetky tieto diela vznikli za posledné tri roky.

V niekoľkých miestnostiach galérie bolo možné vidieť práce vytvorené klasickými technikami – maľba, kresba či fotografia, ale aj v nových médiách, napríklad ako video či ready-made. Veľká časť prezentovanej tvorby bola skutočne vytvorená v Londýne, a tak mohol divák pozorovať a posúdiť, ako (a či vôbec nejako) toto mesto vplýva na vybraných umelcov. Po obsahovej stránke sa ním azda najvýraznejšie inšpirovala Svetlana Fialová, keď na veľkoformátovej kresbe Neutrum znázornila vlastné zážitky zo života v tomto meste. Aj Bruno Osif využil prostredie Londýna, a to ako kulisu pre svoj magisterský film Alter zaoberajúci sa hľadaním tej správnej životnej cesty. Naopak, Jaroslav Kyša za pomoci techniky a materiálu dostupného v londýnskom ateliéri, kde pracuje, vytvoril dve trojrozmerné diela spracúvajúce historické i aktuálne udalosti pomocou hry s jednoduchými kamennými objektmi a magnetmi v stene. Ostatní autori boli reprezentovaní viac-menej tradičnejšími prácami, konkrétne Marián Grolmus so svojím ready-madeom – zúrivo sa točiacim mixérom na podstavci a Hynek Martinec, ktorý pokračoval vo svojom výskume minulosti a jej kontextov vo forme štyroch malieb a kresieb vytvorených podľa predlohy historických fotografií.

U nás nie veľmi známa tvorba Ekateriny Skurikhiny bola predstavená videom inšpirovaným Nietzscheho teóriou a amatérskymi filmami Talibanu. Najväčšie zastúpenie na výstave mala technika fotografie v podaní Terezy Červeňovej, Kataríny Hruškovej a Lucie Scerankovej, ktoré ukázali svoje fotografické série dotýkajúce sa tém ich vlastného prežívania a nazerania na okolitý svet.

Jaroslav Kyša Brick , 2013 tehly, magnet. Courtesy ZAHORIAN&co Gallery Bratislava.

Barbora Komárová

More stories by

Barbora Komárová