Marcel Benčík by

by 22. 9. 2014

Marcel Benčík je grafickým dizajnérom, ktorého meno sa často spája s projektami prepájajúcimi dizajn a príbuzné disciplíny.

Tvorba Marcela Benčíka by sa podľa jeho vlastných slov dala rozdeliť do troch základných polí. Prvým je vytváranie vizuálnej identity pre rôzne kultúrne podujatia či inštitúcie – v tomto zmysle treba spomenúť jeho dlhoročnú prácu grafického dizajnéra pre kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie či vytvorenie vizuálnej identity Ceny Oskára Čepana 2009, alebo festivalu Eurokontext.sk pre Slovenské národné divadlo v roku 2014. Ďalším je tvorba publikácií v priamej kooperácii s umelcami alebo knižné projekty, napr. autorská kniha Moniky Pascoe Mikyškovej Lásky (2013), Chladnička Miry Gáberovej (2013) a Performance Group pre Miru Gáberovú (2013), Until We Remember the Same pre Katarínu Poliačikovú (2013). Tretím je grafický dizajn v architektúre: výstava Rozmanitosť nutná v SNG – v spolupráci s Braňom Matisom (2014), Sideways, Bienále architektúry 2008 v spolupráci s architektonickým štúdiom zerozero a samozrejme Kasárne/Kulturpark Košice (2013).

Pre Benčíkov autorský prístup je charakteristická definícia „pracovnej metódy“, schopná reflektovať spôsob autorovho myslenia, ktorá až do poslednej chvíle modeluje a upravuje výsledný dizajnérsky produkt. Tento prístup je obzvlášť typický pre Benčíkove spolupráce na autorských knihách či monografiách umelcov, kde výsledná forma publikácie vzniká vo vzájomnom dialógu a v Benčíkovom vcítení sa do zamýšľaného konceptu autora. V tomto zmysle sa dá Benčíkov prístup ku grafickému dizajnu vnímať ako „empatický dizajn“, kde dizajn ako taký je po formálnej stránke skrytý a slúži ako nosič prezentovania idey spracovávaného projektu.

Grafický dizajnér Marcel Benčík (1977) vyštudoval grafický dizajn v ateliéri doc. P. Chomu na VŠVU, kde následne pokračoval v doktorandskom štúdiu. V súčasnosti tu pôsobí ako odborný asistent. Je autorom prednášok, viacerých článkov a odborných textov z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, organizátorom workshopov a konferencií zaoberajúcich sa problematikou grafického dizajnu, vizuálnej identity a ich vzťahu k iným disciplínam, komerčným zadaniam, k úlohe grafického dizajnéra či jeho funkcii v oblasti verejného priestoru.

Marcel Benčík / VKK – vizuálno-komunikačný klaster / pohľad (detail) / Kasárne/Kulturpark Košice / 2013 / foto: archív autora.

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová