Matúš Lelovský

22. 9. 2014

Matúš Lelovský je známy ako tvorca vizuálnych identít, predovšetkým printových kníh a časopisov. Už počas štúdií a tesne po ich ukončení zarezonoval ako člen združenia grafických dizajnérov Dizajn na kolesách, ktorí predovšetkým cez letné mesiace brázdili v mikrobuse slovenský vidiek a po dohode s vedením obcí menili za stravu a ubytovanie vizuálnu kultúru slovenských malomiest a vidieckych sídel.

Neskôr ako solitér Matúš Lelovský ašpiroval na tvorbu autorských voľných umeleckých diel. Najvýraznejším samostatným výstavným projektom Matúša Lelovského boli projekty Typoo 1 a Typoo 2 z roku 2013, ktoré vyústili v rovnomennú samostatnú výstavnú prezentáciu. Autor v sérii objektov Typoo 1 materializoval v obrazovej podobe sémantickú rovinu názvov korešpondujúcich s umením – videoart, decoration, copyright, disco – a vizualizoval ich pomocou materiálového základu prislúchajúceho významu (videopáska, rezanie vodným lúčom, kompaktné disky formované do typografického rastru), pričom výsledkom je obraz pracujúci s výtvarnou typografiou. V druhej časti svojho projektu Typoo 2 ostal v rovine typografickej práce, avšak posunul sa k apropriácii umeleckého diela (LOVE od Roberta Indianu) alebo k použitiu citácií vzťahujúcich sa k významu a úlohe umenia či dizajnu. Narába pritom vo výsledku čisto s typografickou rovinou citátu formou rezania vodným lúčom do hliníka, zhrdzavenej kovovej platne alebo vyrezávaním vlastnej typografie do papiera. V sérii diel Typoo sa Lelovský zaoberá vzťahom grafického dizajnu a voľného umenia, pracuje s citátom Donalda Judda „Design Has to Work, Art Does Not“.

Vo svetelnom objekte s názvom Ty vole Robert Indiana apropriuje Indianov exteriérový objekt LOVE pretvárajúc ho na české VOLE, zachovávajúc jeho vizuálnu stránku totožnú s originálom Indianovho diela. Paradoxom je, že Lelovského VOLE je realizované ako svetelný objekt, druhá verzia ako objekt oblepený dolárovými bankovkami, čím naznačuje fetišizáciu umenia a syntaxe použitej v umeleckých dielach vo všeobecnosti.

Matúš Lelovský (1982) je grafický dizajnér, absolvent Grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Matúš Lelovský / Ty vole / Robert Indiana / 2013 / svetelný objekt / 30 × 30 × 15 cm / foto: Viktor Szemzö.

Ivana Moncoľová

Find more stories

Archiv