Michala Lipková by

by 22. 9. 2014

Pôsobenie Michaly Lipkovej vychádza z domáceho prostredia, má však medzinárodný dosah (napr. projekt Made in CEE alebo projekt Flowers for Slovakia – kolekcia Lost & Found by Vitra získala na DMY 2014 v Berlíne špeciálne uznanie za výnimočný počin).

Michalin doktorandský projekt crafts.sk – Remeslo pre 21. storočie sa zameriava na výskum súvislostí a potenciálu tradičnej remeselnej tvorby v jej prepojení na dizajn a súčasné možnosti digitálnej fabrikácie (3D-tlač a pod.). Remeslo chápe ako plnohodnotnú paralelu súčasného prístupu „open source“. V duchu aktualizácie tradičných remesiel sa v rámci projektu crafts.sk v kooperácii s ÚĽUV-om realizovalo sedem workshopov a dve výstavy (2012: otvorený ateliér, 2013: na- kolene/makeshift).

Digitalizácia dizajnu prináša i trendy dematerializácie. Dematerializácia však prináša i stratu priameho kontaktu a bezprostrednej skúsenosti dizajnéra s konkrétnym materiálom. Michala v tejto súvislosti koncepčne a organizačne zastrešila už dva ročníky úspešných workshopov určených mladým dizajnérom projektu Flowers for Slovakia (f4sk.com).

Ako dizajnérka nachádza prepojenie tradičného remesla, materiálu a spracovania napr. v dizajne kolekcie drevených hračiek BábkoHra/PuppetPlay pre projekt Hravo (hravo.justplugin.sk). Návrh tohto modulárneho bábkového divadla programovo nadväzuje na projekt crafts.sk a aplikuje ideu preberania „zdrojového kódu“ slovenského remesla. Návrh hračky je akýmsi redizajnom tradičných ľudových hračiek z Kyjatíc, vyrábaných pred vyše 150 rokmi v oblasti Gemeru a Malohontu.

Michala však dlhodobo spolupracuje aj s priemyslom – v roku 2010 pre Škoda Auto a. s. realizovala diplomovú prácu v rámci projektu Fit2Lifestyle a o rok neskôr spolupracovala na dizajne kolekcie doplnkov pre New Small Family.

Z oblasti teórie dizajnu za zmienku stojí projekt Made in CEE – Micro and Small Design Companies in the Visegrad Countries, ktorý mapuje lokálne produkčné siete podnikov pracujúcich s vlastným dizajnom v rámci regiónu strednej a východnej Európy.

Michala Lipková vyštudovala produktový dizajn na Ústave dizajnu FA STU v Bratislave, v súčasnosti tu pôsobí ako doktorandka. Popri produktovom dizajne sa venuje najmä dizajnérskemu výskumu a manažmentu viacerých dizajnérskych kolaboratívnych projektov.

Michala Lipková / BábkoHra / modulárne bábkové divadlo pre projekt Hravo / organizátor: just plug_in / 2013 / foto: Zuzana Šumská.

Zuzana Šebeková

More stories by

Zuzana Šebeková