Multiplace 2014 rôzne miesta / Slovensko by

by 22. 9. 2014

Trinásty ročník medzinárodného festivalu sieťovej kultúry Multiplace s podtitulom Digital Survivors, ktorý prostredníctvom širokého spektra výstavných projektov, workshopov, prednášok, diskusií, intermediálnych projektov prepájajúcich rôzne umelecké oblasti a vymoženosti nových technológií, sa tento rok konal od 16. do 28 mája. Tradične bol jedným z hlavných organizátorov na Slovensku multifunkčný priestor pre súčasnú kultúru A4 – nultý priestor v Bratislave. Avšak tohto roku sa na programe výrazne podieľali predovšetkým organizácie a galérie sídliace mimo hlavného mesta (Nástupište 1-12 v Topoľčanoch, Plusmínus galériaa Stanica v Žiline, v Bratislave to bol už spomínaný A4 – nultý priestor a Foajé), čím festival Multiplace nadobudol celoslovenský charakter a problematiku nových médií a technológií priniesol i do regiónov. Tento krok mal rozhodne pozitívny vplyv a okrem predstavenia menej tradičných foriem súčasného umenia prispel k edukácii a formovaniu nového publika.

A4 – nultý priestor v spolupráci s časopisom Kinečko a Foajé predstavili vo forme filmovej projekcie projekt rakúskeho animátora a experimentátora Thomasa Renoldera. Z množstva podujatí vytŕčal projekt Singapurskej transexuálnej experimentálnej umelkyne Tary Transitory One Man Nation. Ten prostredníctvom bohatého mixu umeleckej performance, elektronickej hudby a improvizácie reflektoval skepsu z globalizovanej a prefabrikovanej kultúry útočiacej na nás z každej strany a popierajúcej špecifiká jednotlivých národných kultúr. Prostredníctvom svojho projektu Tara Transitory vyjadrila svoje vnímanie jedinca ako samostatného nositeľa kultúrnej identity bez bližšieho geopolitického vzťahu k národu či štátu.

Vzťah vizuálneho umenia k novým technológiám boli základom výstav realizovaných v žilinskej galérii Plusmínusnula: Projekt slovenského umelca Jána Gašparoviča Biely šum namiesto hmatateľného fyzického prostredia vytváral efemérny environment so sonickými a elektromagnetickými vlastnosťami znemožňujúcim akúkoľvek komunikáciu.

Multiplace opäť priniesol širokú plejádu zaujímavých, často nezvyčajných a vysoko experimentálnych prístupov k vzťahu vizuálneho umenia a technológií s dôrazom na širšie presahy do iných oblastí umenia alebo bežného života.

Tara Transitory One Man Nation live performance, Multiplace 2014 Nástupište 1-12, Topoľčany foto: archív Nástupište 1-12.

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová