Ondrej Jób by

by 22. 9. 2014

Tvorba písma je na Slovensku pomerne mladá disciplína, ktorej sa venuje len niekoľko grafických dizajnérov a Ondrej Jób je jedným z nich. Podľa jeho slov vytvoreniu nového písma predchádza intenzívny výskum, nasleduje tvorivá fáza, ručné skicovanie, kde sa vyrábajú desiatky znakov s diakritikou, rôzne sady číslic, štylistické a kontextuálne varianty niektorých znakov. Až v produkčnej fáze sa programujú OpenType funkcie, kerning, generujú fontové súbory a prípadne interpolujú extra rezy. Samozrejme, písmový dizajnér musí ovládať určité dizajnové a optické pravidlá, musí mať estetické cítenie a zároveň sa orientovať v tlačových technikách, ergonómii čítania a hlavne musí dobre zvládať technológie.

Ondrejovi Jóbovi ponúkajú väčšiu slobodu nadpisové písma či písma typu display, kde je dovolené popustiť uzdu fantázii, porušovať optické i proporčné pravidlá. Naopak, v kategórii textových písiem nemožno výrazne experimentovať, náročnou úlohou pre dizajnéra je zvládnutie vizuálnej aj funkčnej stránky písma. Napríklad textové písmo Doko je určené na používanie v časopisoch a na čítanie dlhého textu. Pri jeho navrhovaní musel autor zvládnuť vizuálny rytmus v slovách, urobiť optické korekcie a prispôsobiť font úlohe, ktorú má spĺňať.

Z jedného fontu niekedy vzniká celá písmová rodina s 24 fontmi. Ondrej Jób vytvoril takúto modifikovanú verziu fontu s malými písmenami, kompletnou diakritikou a verziu v italike pre písmo Outliner, ktoré sa stalo súčasťou korporátnej identity portugalskej spoločnosti EDP.

Písmo Clip je inšpirované obyčajnou spinkou na papiere. No čerpá aj z komiksov, ich živelnej kultúry a štýlu, či klasických čiernobielych LCD displejov. Séria písiem ION a Ico vychádza z tvarov číslic a symbolov na digitálkových displejoch. Písmo Klimax je pre zmenu založené na optických protikladoch lineárnej vnútornej konštrukcie a kontraste vonkajších čiernych tvarov s oblými kontúrami.

Písmový a grafický dizajnér Ondrej Jób (1984) vyštudoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2008) a dizajn písma na Kráľovskej akadémii umení v holandskom Haagu (2009), od roku 2009 tvorí pod značku Urtd (www.urtd.net). Okrem mnohých menších projektov, plagátov či kníh, sa venuje najmä dizajnu písma, logotypov, piktogramov a ikon.

Ondrej Jób / font Outliner / 2011 / foto: archív autora.

Mária Hriešik Nepšinská

More stories by

Maria Hriešik Nepšinská