PRAVIDELNÁ LINKA TOPOĽČANY – SANTA CRUZ by

by 22. 9. 2014

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 z Topoľčian dostal pozvanie na rezidenciu do Santa Cruz v Kalifornii, USA. Organizátori Zuzana Godálová a Július Krištof zostavili program, kde sa kľúčom výberu stalo prepojenie viacerých foriem umenia. Cieľom bolo priniesť americkému publiku viacdisciplinárne zameranie. Do projektu boli prizvaní vizuálni umelci Erik Šille, Lucia Tallová, Veronika Šramatyová a Matej Lacko. Výstupom ich pobytu bola vernisáž v Apricity Gallery v Tannery Arts Center. Všetky práce vznikli priamo v rezidencii, v Národnom kalifornskom parku. Tento zdroj inšpirácie ovplyvnil Tallovú natoľko, že k monochromatickej čierno-bielej začala používať príznačnú ružovú, tzv. „california touch“.

Počas pobytu prebiehal aj Santa Cruz Fringe Festival, jeden z najväčších festivalov performatívneho umenia, na ktorý ešte začiatkom roka 2014 ponúklo Nástupište 1-12 predstavenie To (be) follow(ed) Zuzany Žabkovej a Fera Királya. Ide o experimentálnu performance reflektujúcu vzťah medzi zvukom a pohybom, tanečníkom a hudobníkom. Americký magazín Good Times ho zaradil medzi desať „must seen“ predstavení tohtoročného Fringe festivalu.

Fero Király je taktiež autorom knihy hier a hudobných kompozícií pre deti a učiteľov hudobnej výchovy so slovenským názvom Botanická záhrada, ktorá za pomoci Nástupišťa 1-12 a firmy iAdverti vyšla na iTunes v anglickom preklade Kristíny Karabovej a Petra Zagara pod názvom Pianora. Interaktívnu učebnicu doplnenú ilustráciami Zbyňka Prokopa graficky upravil Martin Derner. Király ju v USA predstavil počas workshopov pre deti v Santa Cruz a v San Jose, na ktorých sa deti zoznamovali i so „zvukodromom“. To je špeciálny hudobný nástroj, na ktorom vydávajú zvuky dotykové objekty vytvorené s pomocou výtvarníka Martina Piačeka a deti tak majú možnosť skladať hudbu v reálnom čase a učiť sa základy kompozície.

Kombináciu piatich predstavení To (Be) Follow(ed), siedmich hudobných workshopov, dvoch prezentácií projektu, ako aj krátkych predstavení jednotlivých slovenských rezidentov doplnila módna dizajnérka Lenka Sršňová o live happeningy v uliciach San Francisca a Santa Cruz. Týmto spôsobom predviedla svoju novú kolekciu Galaktika 2014 Santa Cruz, ktorá vznikla počas rezidencie, a svoje modely predstavila aj na záverečnej vernisáži formou živého happeningu.

Lenka Sršňová / Kolekcia Galaktika / 2014 / foto: Zuzana Godálová.

Muthu Krishnan

More stories by

Muthu Krishnan