SKULPTUR LAB Pisztoryho palác / Bratislava by

by 22. 9. 2014

V dňoch 20. 6. – 4. 7. 2014 sa pod týmto názvom konala rozsiahla prehliadka aktivít galantskej 4D Gallery. Súčasťou boli prezentačné výstavy, moderovaná diskusia, filmová projekcia. Všetko pod kurátorským a organizačným vedením Zuzany a Laca Sabovcov.

Projekty 4D Gallery sa zameriavajú na tú časť výtvarnej obce, ktorá zostala ukotvená v materiálovom chápaní sochy. Súčasťou ich poslania sú rezidenčné pobyty, k dispozícii je zlievareň aj technologická výpomoc. Výstava MASO OBJEKT bola retrospektívou bývalých rezidentov za uplynulých 5 rokov (L. Teren, O. Oliva, P. Bařinka, M. Maťátko) a hostiteľa L. Saba.

Výstava PROPAGANDA (a portréty spoločnosti) bola tematicky nosnou: otázky smerujúce k tenkej čiare medzi voľnou a angažovanou tvorbou, k sociálnej plastike, k voľnej či doslovnej interpretácii pojmu portrét vyústili do diskusie Propaganda a sochárstvo dnes. V našom priestore sa aj po dvadsiatich piatich rokoch demokratizačného procesu stretávame s rozporuplnými postojmi k portrétnej tvorbe, čo súvisí s mentálnym nastavením, predovšetkým však s historickým nevyrovnaním sa s minulosťou. Diskurz zostáva otvorený, a zrejme bude naďalej naberať na intenzite. Tu k nemu prispeli E. Binder, M. Mališ, E. Malecký, M. Rosmány, R. Mačuha, S. Ševčíková, L. Teren, L. Sabo, C. Nagy, K. Korbeličová, K. Patúcová a G. Zigová.

Objekty V. Freša a Ľ. Mikleho ( KOM:PLEX ) boli tiež príspevkom do projektu: Frešova sochárska tvorba je roky prezentovaná v estetickej dokonalosti, pričom hra so znakmi má väčšinou náhodný charakter. Ak je na tomto spektre prác inklinujúcich ku geometrickej abstrakcii niečo nevšedné, tak je to paradox vedomého zlučovania nezlučiteľného (tzv. sociálny a estetický postdadaizmus). Mikleho výtvarný jazyk má korene v konštruktivizme, vplyv A. Caldera ci C. Baldacciniho je tiež neprehliadnuteľný. SKULPTUR LAB mal za cieľ propagáciu klasických foriem sochárstva. Bolo preto dobrým riešením zastrešenie festivalu Viktorom Hulíkom ( SOCHA a OBJEKT XIX. ). Z pohľadu propagácie aj návštevnosti. Čo však absentovalo úplne, bolo prehľadné rozdelenie expozícií do oddelených častí s vlastným popisom. V priestore sa projekty zlievali do nečitateľného celku s trochu chaotickým prepojením interiéru s exteriérom.

Viktor Frešo S24 , 2014 200 × 100 × 50 cm výstava Skulptur Lab Pisztoryho palác, Bratislava foto: autor.

Roman Popelár

More stories by

Roman Popelár