Slovenské mytologie Honorárny konzulát Slovenskej republiky pre Sasko a Durínsko / Lipsko by

by 22. 9. 2014

Zdá se, že téma nacionalismu, národních symbolů a identity je v současné době v česko-slovenském kontextu značně populární.

Kurátorce výstavy Lence Kukurové však nešlo ani tak o boření vlasteneckých mýtů, jako spíš o demonstraci samotného principu mytologizace. Tomu odpovídá také volba děl vyznačujících se ambivalentním vztahem k mýtotvorné tradici. Napětí mezi forenzní analýzou a pietním ukazováním ostatků například charakterizuje fotografický cyklus Dotýkání hrdinů, kde Martin Piaček ohledává materiální pozůstatky postav slovenské historie (Štefánikovu bundu, Jánošíkovu valašku, Dubčekovo sako a Štúrovu kyčelní kost). Současnou verzi lidovosti zase využívá Tomáš Džadoň ve svých panelákových variacích (Památník lidové architektury) nebo kadidelnici poskládané z hrnců se slaninou.

Slovenské mytologie nejsou jen další „výstavou o “konstrukci národní identity, ale jde zároveň o intervenci na půdu slovenského konzulátu v Lipsku. Kurátorka využila možnosti umístit a částečně realizovat díla v prostorách kanceláří, které sdílí konzulát s právní firmou, a výsledkem je site-specifická instalace, v jejímž rámci získávají už hotová díla nový rozměr.

Tento aspekt výstavy vynikne například při pohledu do místnosti honorárního konzula, kde se slovenská vlajka a fotografický portrét prezidenta ocitají v bezprostředním sousedství díla Martina Piačeka s názvem Slunce národa sestávajícím z různě deformovaných cínových portrétů Andreje Hlinky. V téže místnosti se nachází i Mikytův stylizovaný autoportrét nazvaný Ja Ľudevít , kde autor pózuje vedle reprodukce portrétu Ľ. Štúra. Mikytova série retušovaných snímků sokolských sletů, které svou formou připomínají estetiku totalitních režimů, nebo nástěnná malba brambor, z nichž raší klíčky ve formě dvojitého kříže, jsou v prostředí konzulátu respektive právnické firmy sympaticky subverzní.

Otázkou nicméně zůstává, komu je toto kritické poselství určeno. Slovenskému honorárnímu konzulovi pro Sasko a Durynsko se brambory v zasedačce líbily.

Slovenské mytologie vlevo: Martin Piaček Dotýkanie sa hrdinu , 2007 tisk na hliníku courtesy Nitrianska galéria. vpravo: Tomáš Džadoň, Panelák 2009, objekt, desky Cetris foto: Stefanie Bose.

Zuzana Štefková

More stories by

Zuzana Štefková