The Kennedy Bunker REH Transformer / Berlín by

by 22. 9. 2014

Výstava The Kennedy Bunker pôsobila na prvý pohľad ako politická demonštrácia. Banery s agilnými nápismi a rôzne vlajky visiace zo stropu vyjadrovali rôzne stanoviská k politickej agende. Za povšimnutie stojí samotný priestor, obložený drevom, dispozíciou pripomínajúci karavan alebo, ak chcete, jaskyňu či bunker. Špecifický priestor inšpiroval i kurátora, ktorým bol cyperský umelec Nicos Charalambidis. Východiskovou témou bol Kennedyovský bunker držaný v tajnosti do roku 1974. Kurátor vybral reprezentatívny medzinárodný výber umelcov pracujúcich s politickými témami, nie náhodou sa výstava konala počas volieb do Európskeho parlamentu. Výrazné boli napríklad diela Olafa Nicolaia, ktorý vytvoril akýsi archív medzinárodných korporácií zaplavujúcich mnohé krajiny,  manipulujúc ich politickú situáciu. Spomeňme ešte umelcov ako Moataz Nazr, Eva Mitala, Dionisis Christofilogiannis, Ryusuke Kido, Orlando Britto Jinorio, Lia Lapithi či Panos Charalambous.

Na výstavu boli pozvaní i niekoľkí slovenskí umelci, v Berlíne pôsobiaca Zorka Lednárová, Juraj Dudáš, Erik Binder a Svätopluk Mikyta. Svätopluk Mikyta vystavil linorez s kryštalickými motívmi, v ktorom sa prekrývali dve vrstvy, pracujúc tak s transparentnosťou, prekrývaním. Mikyta poukazoval na prekrývanie sa dvoch vrstiev v zmysle straty čitateľnosti, kedy jedna vrstva znejasňuje význam prvej a naopak. Erik Binder stavil na jednoduchosť, vystavil dve biele zástavy, jednu s uzlíkom, slúžiacim ako pripomienka, druhú s prepáleným kruhom. Za týmto hravým gestom možno vidieť bielu vlajku ako symbol prímeria, avšak nefunkčnú, ambivalentnú, s prestreleným kruhovým otvorom. Zorka Lednárová sa prezentovala staršou kartografickou prácou Signs & Locations (2004) zameranou na analýzu tvorby medzištátnych hraníc.

Výstava bola zaujímavou zhustenou prehliadkou autorov pracujúcich s politickými témami, avšak podobne, ako sa to občas stáva pri výstavách kurátorovaných umelcami, mohli sme tu vidieť viacero kvalitných a zaujímavých diel, no nahustených jedno cez druhé, čím si vzájomne konkurovali a vo viacerých prípadoch chýbala medzi nimi viditeľnejšia súvislosť.

Pohľad do inštalácie výstavy The Kennedy Bunker foto: Dionisis Christofilogiannis.

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová