Umení rozpohybovat sklo Rozhovor s Leonem Jakimičem by

by 22. 9. 2014

Helena Kontová: Umění, design a řemeslo propojuje úspěch vaší sklářské firmy LASVIT jak v Čechách, tak v zahraničí. Jaký je váš osobní vztah k umění?

Leon Jakimič: Velmi blízký. Bez umění by to zejména ve městech byla nuda a sed.

HK: Dáváte přednost určitým uměleckým druhům či osobnostem?

LJ: Mám rád český kubismus, jak v malířství, tak v architektuře. Například kubistická lucerna od Emila Králíčka za budovou Bati na Václavském náměstí v Praze je skvělá, jediná svého druhu na světe. Také dům U Černé Matky Boží od Gočára je úžasný.

Další osobnost, která mě a potažmo LASVIT ovlivnila, byl Zdeněk Pešánek a jeho světelné kinetické instalace. Mimochodem kinetické světelné instalace jsou nyní nejrychleji se rozvíjející divizí LASVITu.

A určitě nesmím zapomenout na ikony českého sklářství pana Libeňského a paní Brychtovou. Nedávno jsem si koupil jedno z jejich nejslavnějších děl, dvě velkorozměrové plastiky nazvané Oheň a Sklo I. a II. z roku 1962.

HK: Na realizacích osvětlovacích zařízení, svítidel a zástěn spolupracujete raději s architekty, designéry, nebo s výtvarnými umělci?

LJ: My pracujeme nejraději s umělci, kteří dělají dobré věci, nehledě na to, jestli jsou zaškatulkovaní jako architekti, designéři nebo výtvarní umělci.HK: Jak si je vybíráte? Máte nějaké apriorní požadavky? Jste sám s nimi v kontaktu?

LJ: Vybírá je, popřípadě schvaluje, náš art director Maxim Velčovský. Já jsem s nimi v kontaktu téměř pokaždé, někdy od začátku, někdy až v průběhu vzniku díla. Když se jedná o projekty na míru, tam je požadavků celá řada, zejména od architekta stavby a majitele. Když se jedná o naši vlastní kolekci, tam dáváme umělcům poměrně velkou svobodu. Pro oba případy ale platí, že dílo musí obsahovat sklo, být náročné na řemeslné zpracování a mít příběh.

HK: Co máte konkrétně na mysli, pokud mluvíte o „Bohemian Perfection“? Znamená to také, že je Česko stále ideálním místem pro otevření sklářské firmy s velkými mezinárodními, uměleckými a řemeslnými ambicemi, jako je ta vaše?

LJ: „Bohemian Perfection“, naše firemní krédo, přeneseně znamená „Kreativní preciznost“. Česko je ideální místo pro jakoukoli tvorbu, která v sobě zahrnuje kreativitu spojenou s řemeslem.

HK: V Miláně na Fuori Salone jste představili kinetické osvětlovací zvukové instalace, na kterých spolupracovala řada českých výtvarníků a designérů. Jedná se o nový trend ve vaší produkci? Je určen převážně pro určitý trh vymezený geograficky či kulturně?

LJ: Jedná se o novou divizi LASVITu, která je synergická s naší ostatní tvorbou. Nejsme první, kdo něco rozpohyboval v umění, ale myslím, že jsme první, kdo rozpohyboval umělecké sklo. Graficky ani kulturně se nijak nevymezujeme v čemkoli, co děláme.

HK: Vidíte nějaký rozdíl ve vnímání vašich produktů v různých zemích světa?

LJ: Myslím, že ne.

HK: Jak většinou probíhá spolupráce s umělcem? Například při spolupráci s Danielem Libeskindem se podílíte i na přípravě projektu, nebo jen na jeho realizaci? Necháváte všem designérům zcela volnou ruku?

LJ: Architekti, kteří mají svůj jasný rukopis, jako například Daniel Libeskind nebo Zaha Hadid, nás nenechají nic pro ně designovat. Při těchto spolupracích LASVIT pouze vyvíjí vzorky na základě jejich designu, a poté vše zkonstruujeme, vyrobíme a dodáme do konkrétní budovy, kde to zároveň naši lidé nainstalují. Drtivá většina našich partnerů si ale nechá od nás udělat i design, primárně od našich in-house produktových designérů.

HK: Existují i nerealizovatelné projekty?

LJ: Realizovat lze téměř vše, je to primárně otázka rozpočtu.

HK: Nebo projekty uzpůsobené či radikálně zaměřené na požadavky produkce či marketingu?

LJ: My se vždy snažíme produkci uzpůsobovat potřebám samotného návrhu, spíše než obráceně. Samozřejmě někdy děláme kompromisy, ale nikdy ne takové, abychom pak na dané dílo nemohli být hrdí.

Leon Jakimič je prezidentem sklářské společnosti Lasvit, kterou založil v roce 2007.

Umělecká skleněná instalace v Lobby hotelu Peninsula Paris má ztvárňovat poletující platanové listy ve větru. Autorem instalace je designér Luděk Hroch. Foto: Lasvit.

Ve spolupráci s mistry sklářského řemesla z Lasvitu vytvořil Daniel Libeskind odvážnou geometrickou světelnou instalaci, lustr Ice je sestaven z průhledných skleněných částí skla foukaných do kosených forem a spojených do série shluků v trojúhelníkových vzorech, podobně jako puzzle. Foto: Lasvit.

Unikátní skleněné panely Lasvit LiquidKrystal navrhl britský designér Ross Lovegrove. Foto: Lasvit.

Helena Kontová je editorkou časopisů Flash Art International, Flash Art Italia a Flash Art Czech & Slovak Edition.

More stories by

Helena Kontová