Zuzana Šebeková by

by 22. 9. 2014

Ak si pod pojmom „textilný dizajn“ predstavujete hlavne rôznofarebné vzory rozličných látok, možno vás trošku prekvapí tvorba Zuzany Šebekovej. V súčasnosti sa venuje najmä výskumu a vývoju nových textilných materiálov a ich aplikácií. Znalosť výrobných technológií a vlastností textilných materiálov umožňuje dizajnérovi cielene s nimi pri návrhu pracovať. Kombináciou väzby a výberu materiálu tak zároveň dizajnuje aj také vlastnosti textílie, ako sú mäkkosť, padavosť, lesk a dotyk. Textília sa tak môže navrhnúť aj pre konkrétne použitie.

Samozrejme, takýto prístup je možné ideálne využiť pri (spolu)práci s priemyslom. A tu má Zuzana viacero skúseností. Už svoju diplomovú prácu realizovala v Merine, a. s. Trenčín, neskôr pracovala v textilnej výrobe na vývoji produktov ako dizajnérka potlačí pre bytový a odevný textil či tkanín pre sektor automotive a office.

Práve kontakt s technickými textíliami, ako novou oblasťou uplatnenia textilu, ju neskôr priviedol k téme jej dizertačnej práce. Rieši v nej otázky dizajnu a uplatnenia vláknami tužených vizuálnych kompozitov z obnoviteľných surovín – z prírodných materiálov (ľan, konope) a pojív. Naposledy sériu doplnila o návrhy materiálov, ktoré reagujú na svetlo (fotochromizmus) prirodzeným starnutím. Materiál postupne mení nielen svoju farbu, ale aj vzor. Týmto spôsobom chcela dizajnérka motivovať ľudí používať produkt čo najdlhšie a nemeniť ho hneď za nový. Jej cieľom bolo prirodzeným spôsobom podnietiť vznik emočného puta užívateľa k produktu, a tak ho zároveň primäť aj k zodpovednejšiemu správaniu sa k životnému prostrediu. Pri vývoji nových netradičných produktov spolupracuje na výskumnom projekte švédskeho Smart Textiles Labu. Tu sa podieľa na vývoji samonosného systému papierovo-textilných elementov, pre ktorý navrhla riešenie špeciálneho technického úpletu z papiera pod názvom PaperSpacer. Dizajnérskemu výskumu sa aktívne venuje aj na domácom poli. Ideovo a koncepčne zastrešuje časti výskumného projektu KEGA – Inovatívne úpravy textílii v umení a dizajne na KTT VŠVU.

Teórii dizajnérskeho výskumu sa venuje spolu s Katarínou Laukovou Zajíčkovou v projekte slow/slov*, v rámci ktorého realizovali výstavu slow/slov* – teória, výskum a prax v súčasnom dizajne (2013 SCD v Bratislave, 2013/14 Salón Nitrianskej galérie, Nitra).

Zuzana Šebeková absolvovala štúdium textilného dizajnu na Vysokej škole pre umenie a dizajn Burg Giebichenstein HKD v nemeckom Halle an der Saale (2007). V súčasnosti je doktorandkou na Katedre textilnej tvorby VŠVU v Bratislave. Absolvovala dve výskumné stáže na Fraunhofe- rovom inštitúte materiálovej mechaniky v Halle (2011−12 a 2013), a jednu v Smart Textiles Design Labe švédskej Univerzity v Boråse (2014).

Zuzana Šebeková / PaperSpacer /2014/ konštrukčné riešenie – technický úplet / foto: Zuzana Šebeková.

Barbora Peuch

More stories by

Barbora Peuch