František Demeter Krokus galéria / Bratislava

21. 12. 2014

František Demeter (*1975) nevystavuje často, samostatne predstavil svoju tvorbu na Slovensku naposledy v roku 2009 v Galérii SVÚ. Po piatich rokoch dostal priestor v bratislavskej galérii Krokus, ktorá v minulom roku rozšírila svoje skromné výstavné plochy o miestnosť v suteréne. Nové priestory ponúkajú otvorenejšie možnosti realizácií výstavných koncepcií, čo sa podarilo Demeterovi výstavou NIE ÁNO NIE (10. 9. – 24. 10. 2014, kurátorka Gabriela Kisová) veľmi dobre využiť.

Rozmerný obraz-objekt, tvarovo pripomínajúci nepravidelne ohraničené územie, umiestnený v menšej, nadzemnej časti galérie, bol situovaný diagonálne naprieč miestnosťou, pričom konštrukcia, na ktorej stál, bola jeho súčasťou, nie iba nevyhnutnou oporou. Dielo pretínajúce priestor vymedzovalo možnosti pohybu diváka a núkalo sa pohľadu spredu i zozadu, zrovnoprávňujúc oba póly tradičnej dichotómie závesného obrazu: líce a rub. Demeter odhalil materiálovú konštrukciu obrazu a jej nielen funkčné, ale aj estetické kvality. Nešlo pritom primárne o využitie zadnej strany plátna ako povrchu, ktorý tiež možno maliarsky „použiť“, skôr sa tu odhaľovala materialita, technológia a proces vzniku obrazu ako objektu, avšak s vedomím jeho esteticko-sémantického potenciálu. Demeterov záujem o obraz-maľbu ako médium (jeho materialitu, tvarové konvencie, možnosť priestorového vnímania, rub a líce) v prvej miestnosti galérie sa naplno rozvinul vo väčších suterénnych priestoroch.

Do stropných koľajničiek umiestnil nepravidelne, ale rovnobežne takmer 20 „závesných“ obrazov tak, že návštevník nimi mohol pohybovať do strán a meniť tak ich aktuálne priestorové usporiadanie, pričom každý bol prístupný pohľadu zo všetkých strán, či dokonca pohľadu skrz plátno či rám, ktorý už nebol iba „nosičom“, ale plnoprávnym výtvarným prvkom. Väčšina malieb by však dokázala celkom suverénne „fungovať“ aj vo svojej zredukovanej, ohraničenej, „lícovej“ podobe. Demeter skrátka dokázal ostať jednou nohou v maľbe a druhou z nej vykročiť a dívať sa na ňu z novej pozície. Myslím, že vykročil dobrou nohou.

 

František Demeter NIE ÁNO NIE pohľad do výstavy, Krokus Galéria foto: Adam Šakový.

 

Ľuboš Lehocký

Find more stories

Home