GALERIE NEVIZUÁLNÍCH FOREM V OGV

21. 12. 2014

V Oblastní galerii Vysočiny vznikne na podzim příštího roku (2015) nová součást galerie zaměřená na zvuk a další nevizuální formy umění, především hmatové sochařství. Její pracovní název odkazuje ke tvaru klenutého sklepního prostoru (inuitský výraz iglú označuje nejen sněhové kulovité obydlí, ale obydlí obecně) a k německému názvu Jihlavy (Iglau), který podle některých interpretací vychází ze slova Igel – ježek. Toto zvíře vyvolávající hmatové asociace již při samotné představě se do velké míry orientuje pomocí sluchu.
Výstavy galerie IGLÚ se budou konat ve dvouměsíčních intervalech. Jedním z cílů nové galerie je zkoumání odlišných způsobů vnímání a prezentace umění pro více smyslů.

 

Eva Krátká

Find more stories

Home