Mariana Silva Audinace Response System Parkour / Lisabon

21. 12. 2014

Mariana Silva je jednou z předních představitelek nejmladší generace portugalských umělců. Ve své tvorbě se zaměřuje na otázky současného politicko-ekonomického uspořádání, následky neo-liberalismu, imateriální ekonomie a na alternativní východiska, jež by zvrátila rostoucí nerovnost v rozdělení globálního kapitálu. Výstava Audinace Response System v lisabonské galerii Parkour je odrazem a pokračováním tohoto směřování autorky a současně pokusem o ilustraci této problematiky v kontextu artificiálního galerijního prostředí. Povaha současného uměleckého provozu a artefakty s tímto prostředím spojené – zejména pak jejich symbolická hodnota – se zde stávají prostředkem k artikulaci dané problematiky. Výstava je koncipována ze dvou simulovaných 3D projekcí ( Explore, Experience, Enjoy, 2013) – jakési dokumentace výstavy ve výstavě a série nafukovacích galerijních podstavců. Nafukovací podstavec z průhledného plastu lze chápat jako ústřední bod výstavy. Setkáváme se s ním formou objektu jak v prostoru galerie, tak ve virtuální podobě v 3D animaci. Standardní chápání podstavce jako symbolustability je zde zpochybněno využitým materiálem a dále umocněno pozvolným vyfukování ve videu. Silva zde poukazuje na postupný kolaps ekonomického systému a na limity exponenciálního růstu kapitalismu. Předměty z galerijního prostředí, jako je dobře známá barevná kasička z Tate Modern, zde reprezentuje tzv. kreativní průmysl – jeden z řady příkladů imateriální ekonomie, jejíž přirozené hranice mají a dále budou mít vliv na povahu pracovního trhu. Silva ve výstavě představuje myšlenku tzv. základního příjmu (Global Basic Income), jehož cílem je narovnání dysfunkčního společenského systému, proměna trhu práce a sociální zrovnoprávnění. Výstava však není jen náčrtem alternativ v elitním kontextu výtvarného provozu, ale v mnoha ohledech funkční kritikou, jež bere výtvarný kontext nejen v potaz, ale zároveň poukazuje na alternativy jeho dekomercionalizace, jež by zbavily umělecký provoz závislosti na finančních mechanismech, které znehybňujíjeho obsah.

 

Mariana Silva Explore, Experience, Enjoy , 2013 Pohled do istalace Parkour, Lisbon, 2014 dvoukanálová barevná projekce, 4’00’’ foto: Susana Pomba

 

Markéta Stará Condeixa

Find more stories

Home