Martinka Bobríková & Oscar De Carmen

21. 12. 2014

Dvojica Martinka Bobríková a Oscar de Carmen spolupracuje od roku 2005. Operujú najmä v spoločensko-politickom spektre tém, v centre ich pozornosti stojí často ekonomika, sociálne rozdiely, moc a jej manipulácia. Dlhodobo pracujú s odpadovými potravinami (www.madefromwaste.org), hľadajú ich ďalšie využitie vo svojich dielach. Na spoločnosť sa pozerajú z uhla pohľadu marginalizovaných sociálnych skupín, ostro poukazujú na príčiny chudoby. Ich práce odkazujú k problematike ekológie, trvalej udržateľnosti. Mnohé z ich projektov sú realizované pre verejné priestranstvo, sú viazané na konkrétne miesto a jeho kontext. Pracujú často so zvukom, ale nie sú vyslovene sound-artisti, je to skôr náhoda, že zvuk hrá vo väčšine ich projektov podstatnú rolu. Téma aktuálneho vydania Flash Art Czech and Slovak Edition však korešponduje s ich zameraním, preto si ich najnovšiu tvorbu predstavíme bližšie.

Ich performance The Protester sa odohrala v roku 2012 v Malmö. Umelci v dodávke so zabudovaným sound systémom vysielali tematicky diverzifikované (náboženské stretnutie, futbal, koncerty zo štadiónov) videá stiahnuté z Youtube, ktoré zachytávajú davovú situáciu, avšak nešlo priamo o protestné manifestácie. Postupne sa počas dvoch hodín presúvali na miesta, kde sa v Malmö konávajú demonštrácie. Umelci skúmali reakcie ľudí na tento fiktívny protest, či sa budú zaujímať o jeho dôvod.

Inštalácia Yes I can (not) bola realizovaná v dvoch galériách v Malmö v roku 2014. Dielo pozostáva zo sústavy mikrofónov, časť z nich v jednej galérii je umiestnená príliš vysoko, ďalšia časť v druhom výstavnom priestore príliš nízko. Vysoké mikrofóny reprodukovali veľmi nahlas časované sloveso môcť, ale bez prvej osoby ja môžem a veľmi nízke mikrofóny potichu, ale v zápore všetko okrem ja nemôžem. Absencia prvej osoby implikuje pocit neutrality, neosobnosti. I z tohto dôvodu bol použitý hlas z automatického google prekladača.

Dlhodobý výskum PDP/AV1 Martinky Bobríkovej a Oscara de Carmen spočíva v skúmaní možností generovania zvuku prostredníctvom energie ovocia a zeleniny obsahujúcich vysoký stupeň kyslosti. Recyklujú potraviny po záruke a snažia sa ich nanovo využiť. Nielenže ich sami konzumujú, pripravujú kolektívne večere (Kitchen Dialogs), ale vyrábajú z nich i elektrickú energiu na inštalácie. Pospájané vodivými kovmi (zinkom a niklom) dokážu vygenerovať elektrické napätie. Umelci alternatívnou energiou z ovocia/zeleniny napájajú syntetizátor a obrazovky. Aktuálne pripravujú v Istanbule projekt An Expression like a dirge s tureckým umelcom menom Özgür Demirci. Projekt sa zaoberá gentrifikáciou (súbor lokálnych sociálno-kultúrnych zmien, ktoré sú dôsledkom toho, keď bohatší ľudia nakupujú nehnuteľnosti, následne rastie priemerný príjem a ceny bytov, tovarov a služieb v zóne, čo postupne vedie k vytlačeniu nízkopríjmových vrstiev obyvateľstva). Bobríková a De Carmen nahrávajú zvuky v Berlíne sledujúc, ako sa menia niektoré prisťahovalecké turecké štvrte v tejto metropole. Teraz v nich miesto turečtiny či nemčiny počuť taliančinu či angličtinu, čomu zodpovedajú zvuky mesta. Tieto nahrávky prenesú do Istanbulu, kde sa gentrifikácia tiež odohráva – mnohé štvrte s vysokou kriminalitou, kam ani polícia nechodila, sa začínajú po zásahu štátu prestavovať a nebezpečné živly sú vysťahované. Výsledné diela budú prezentované na miestach zasiahnutých gentrifikáciou.

Martinka Bobríkova (SK/NO/SE) & Oscar de Carmen (ES/NO/SE), pôsobia prevažne v Škandinávii. Vystavovali v: ANX/ Atelier Nord and Kunstnernes Hus, Oslo, NO (2014), TEA – Tenerife espacio de las artes, ES (2013); Karlin studio, Praha, CZ, Nitrianska galéria, Nitra, SK (2013); Museum of Contemporary art, Roskilde DK (2012); Singuhr Sound Gallery, Berlín, DE (2011); Sanat Limani, Istanbul, TR, Röda Sten a Mestské múzeum, Gothenburg, SE (2010).

 

Expression like a dirge, 2015 fotografie z nahrávania zvukov v Kadıköy, Istanbul foto: Özgür Demirci.

Yes, I can (not), 2014 zvuková inštalácia, variabilné rozmery foto: Johan Österholm.

The protester, 2012 performance foto: Claudia del Fierro

 

Lýdia Pribišová je managing editor časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition.

Find more stories

Home