POBREŽIE VOLOVINY

21. 12. 2014

Vôbec prvý tlačený katalóg skupiny umelcov uviedlo do obehu alternatívne vydavateľstvo Apart Label, za ktorým stoja mladí fotografi Denis Kozerawski, Peter Sit a Andrej Žabkay. Vizuálna dokumentácia tvorí podstatnú časť publikácie a vychádza z videozáznamov, voľne asociovaných s priebehom štyroch ročných období. „Sloboda nemá cieľ – jej cieľom je pohyb,“ píše Juraj Špitzer v próze Letná nedeľa. Ak je cieľom slobody pohyb, platí to aj naopak. Cieľom filmového pohybu je sloboda. Zaznamenáva akcie Tittela, Gavulu a Csölleho vo verejnom priestore. Dunaj nepreteká len pred nami, Dunaj preteká aj cez nás. Prúd obmýva naše ochabnuté zmysly. „Pobrežie voloviny“ naťahuje pružinu času, namotáva ju do cievky, spúšťa v reverznom chode. Bratislavské „pobrežie“ rieky Dunaj sa intenzívnou činnosťou developerskej „voloviny“ mení na skanzen, v ktorom sa stávame pohyblivou masou čumilov, každým krokom mierime do terča mediálnej propagandy. Ale odkiaľsi z dávnych dôb číha na nás prales, striehne na vhodnú chvíľu, kedy zaútočí. Vieme, odkiaľ prichádza a sledujeme jeho stopu. Prales sa vyhrnie z koryta ako roj rozhnevaných včiel a obsadí mesto na oboch brehoch, víťazne vystúpi z rieky a obalí ulice svojimi rýchlorastúcimi chápadlami. To však nie je viditeľné za denného svetla. Aby si prenikol do pralesa, ktorý tam je a bol, hoci potlačený a zmierajúci, potrebuješ sprievodcov. Sprievodcovia ti pustia film, hneď niekoľko filmov, a dajú ti návod na hru. So sprievodcami hodíš do seba poldecák ohnivej vody. Vylovíš z rieky zabudnutú návnadu. Nehybne, s ciferníkom zabodnutým do chrbta, pozoruješ plavbu ľadových krýh. Sú to napospol syzifovské roboty, ale čo treba robiť, to robme. Potom prales vzklíči aj v tvojej hlave. Tittel, Gavula a Csölle robia performatívnu akupunktúru mesta. Zabávajúc, zabávajú sa na zábave. Zapichujú špendlíky do mäknúcich svalov „pobrežia“ a aktivizujú nervy „pacienta“. Sprievodcovia všetkých krajín, spojte sa!

 

Milan Tittel, Matej Gavula / Intervencia do projekcie na akcii Pobrežie voloviny / SNG, Bratislava / foto Peter Sit.

Pobrežie voloviny / Milan Tittel, Matej Gavula, Miroslav Csölle, APART 2014, Edícia 99 kusov.

 

Daniel Grúň

Find more stories

Home