REZIDENČNÝ PROGRAM BANSKEJ ST A NICE

21. 12. 2014

Za šesť rokov existencie centra Banská St a nica v Banskej Štiavnici sa kultúrnej manažérke Zuzane Bodnárovej a umelcovi Svätoplukovi Mikytovi podarilo v budove železničnej stanice vytvoriť živú rezidenčnú platformu. „Záujem bol od začiatku jasný, presťahovať sa sem a zriadiť niečo ako rezidenčné centrum. Pôvodne sme mali o tom trochu idealistickú predstavu, najmä čo sa týka publika, aktuálne sme v štádiu, že je pre nás oveľa zaujímavejšie pracovať s autormi, dávať im priestor, iniciovať projekty, stáť pri vzniku nových diel,“ hovorí Bodnárová. Zatiaľ čo rezidencie vo veľkých metropolách majú výhodu v inštitucionálnom zázemí, sústredená práca a intenzívna diskusia v úzkom kruhu je devízou v Banskej Štiavnici. Viacerí rezidenti tu vytvorili zrelé projekty, ktoré zarezonovali na medzinárodnej scéne. Napríklad autorská kniha maďarského umelca Petra Puklusa Handbook to the Stars sa stala v roku 2013 súčasťou jeho výstavy vo FOAM Amsterdam. Nemecký umelec Matthias Beckmann bol vyslaný na cestovnú rezidenciu po Slovensku. „Mojou jedinou požiadavkou bolo, aby sa Svätopluk so Zuzanou postarali o organizáciu, dohodli kontakty, vybrali miesta a zostavili plán cesty tak, aby som v krátkom čase veľa videl a veľa kreslil,“ sumarizuje Beckmann. Výstupom je kreslený cestopis po vybraných kultúrnych miestach.

Škála rezidenčných pobytov je pestrá: Zuzana Flimelová, Erik Šille a Andrej Dúbravský tu namaľovali svoje najväčšie plátna, typograf Marek Chmiel zbieral materiál pre nový font, česká umelkyňa Habima Fuchs viacero mesiacov pracovala na keramických objektoch.

Od roku 2013 pribudla partnerská spolupráca s rezidenčným centrom PROGR v Berne. V decembri 2014 sa odtiaľ po mesačnom pobyte vrátili Mira Gáberová a Peter Barényi, ktorý to zhodnotil slovami: „Rezidencia bola veľmi dobre pripravená. Očakával som, že budem mať miesto a čas na robenie svojich vecí a to sa aj dialo.“ Ďalšou cezhraničnou spoluprácou je vybudovanie rezidenčného programu v New Yorku. Pilotnou rezidentkou bola fotografka Katarína Hrušková.

 

Mira Gáberová, Peter Barényi / Jungfrau und Monch / 26. november 2014 / PROGR Window Gallery / Bern / hodinová performance, Jungfrau 4158m, Monch 4107m, mierka 1:2376 / foto: Peter Aerschmann

 

Gabriela Kisová

Find more stories

Home