THIS PLACE DOX / Praha

21. 12. 2014

Výstava This Place v galerii DOX prezentuje díla dvanácti světových převážně dokumentárních fotografů mapujících oblast palestinsko-izraelských hranic v duchu kritické dramaturgie DOXu, který se svými projekty snaží vyvolat společenskou debatu či do ní zasáhnout. Nabízí se zde (a využívá) politické hledisko. Zaštítěno komplexitou pohledů doceňujících různorodost oblasti se však má stát především hlediskem chápavým.

Díla např. Josefa Koudelky, Jungjin Lee či Stephena Shorea jedinečným způsobem odhalují cosi podstatného a zasahujícího. Fotografie Jungjin Lee, která zachycuje krajinu a v ní monumentální svazek ostnatého drátu, je jedna z nejpůsobivějších z celé výstavy. Přítomnost ostnatého drátu značí, že je něco špatně, ať už se nachází kdekoliv. Dílo tak naplňuje záměr názvu This Place, který má podle vysvětlení iniciátora projektu Frédérica Brennera odkazovat k tomu, že místem války může být jakékoliv místo, že mnoho míst už mělo či stále má svou „zeď“. Verbální doprovod výstavy (komentáře u jednotlivých sérií fotografií nebo diskuze s umělci) je však zatížen politicky, místy až sentimentálně (např. když při diskuzi s umělci po každém výroku o tom, jaký má dotyčný pocity ohledně náročnosti situace v této oblasti, následoval potlesk). Zmíněná díla i díla další však promlouvají sama za sebe, svědčí o okolnostech svého vzniku, nicméně vystupují z determinace dané slovním balastem kolem. Jistě, znalost toho, odkud přesně fotografie pocházejí, byla přínosná a dodávala třeba i lepší smysl. Ale dopad těchto děl jde dál, k lidskému údělu vůbec.

Předem daná interpretace zplošťuje vystavené fotografie a nepřidává jim na pádnosti tvrzení či poselství, které mají přinášet. Naopak jim potencionální sílu sdělení ubírá. Umění nelze svazovat ve prospěch politické kampaně za lepší zítřky. Umění navíc všechno to, co se mu snaží pořadatelé výstavy neodbytně „přilepit“ a divákovi vnutit, dělá samo od sebe a mnohem lépe.

 

foto: Michaela Dvořáková. Wendy Ewald Muž při modlitbě v mešitě Al-Abrar Mosque, Widad/Walla, 2013 fotografie, 13 x 18 cm, v majetku Wendy Ewalda.

 

Sabrina Al-Salmanová

Find more stories

Home