Tomáš Jetela River Gallery / Bratislava

21. 12. 2014

Nemusíme byť k stavu súčasnej mladej maľby práve skeptickí, aby v nás jej aktuálne polohy nevyvolávali pocit hľadania novej módnej vlny. Nastupujúci maliari čoraz častejšie siahajú po inšpiráciách do minulosti, do prehistórie súčasného umenia, k moderne raného 20., miestami až konca 19. storočia. Tomáš Jetela (1986) nie je z hľadiska našej ani svetovej scény jediný, u koho sa táto tendencia prejavuje, ani prvý, u koho pach naftalínu vo vizuálnom jazyku príliš preráža. Naopak, byť retro je dnes veľmi trendy . A na dôslednom zapájaní sa do trendov napokon nie je nič zlé – pokiaľ od maliara nečakáme viac ako cit pre ten správny vlak. Čo treba Jetelovi uznať, je výtvarnícka zručnosť. Obrazy na výstave Happy Ghosts v bratislavskej River Gallery disponujú nespochybniteľnými maliarskymi kvalitami. Azda aj preto ospravedlníme úsmevnú neskromnosť, keď sa autor v sprievodnom videu vyhlási za „nejspíš největšího génia tohoto století“. Jetelova figurálna maľba je senzuálna – tak z hľadiska svojich formálnych vlastností, ako i námetového repertoáru. Ten je tvorený z veľkej časti historizujúcim, „vintage“ obrazovým materiálom. Dokáže sa presvedčivo vyjadrovať skicovitým maliarskym gestom, ktoré sa uňho dostáva až do polohy ornamentálnej arabesky, efektne pracuje aj s vysokou pastou hrubo nanášanej maľby, často používa i techniku koláže a dekoláže vlepovaných stránok kníh. Možno by sebaistý, i keď nestály maliarsky rukopis a uveriteľnosť osobného vkladu pri tvorbe stačili na uznanie zaujímavého objavu – ak by už mnohé zo zvolených ingrediencií neboli trochu pre(d)varené. Prezentovaný výber diel odkazuje predovšetkým k dedičstvu secesného expresionizmu. Možno je omylom žiadať od maliarov stále čosi nové a nezaťažené históriou alebo výnimočnú inovatívnosť pri zapracovávaní veľkých maliarskych štýlov. Napokon, vyrovnávanie sa s minulosťou i vo formálnej rovine je legitímny a aktuálny umelecký prístup. Bola by však škoda, ak by sme z výstav mladých tvorcov ako Jetela nateraz odchádzali plní prevažne historických asociácií a dojmu exhibície dobre zvládnutých techník maliarskych predchodcov.

 

Tomáš Jetela Lechtavý pocit, téměř krč v rozkroku , 2014 kombinovaná technika na plátne, 143 × 71 cm River Gallery foto: archív galérie.

 

Diana Majdáková

Find more stories

Home