8. rocník Ceny kritiky za mladou malbu

22. 4. 2015

Již poosmé se uskutečnila soutěž Cena kritiky za mladou malbu, která v oblasti malby a jejích přesahů vybírá zajímavé umělce do 30 let. Ceně kritiky se poměrně zdařile daří reflektovat výrazné malíře nové generace a aktuální trendy v malbě. Dokladem může být i to, že její finalisté několikrát figurovali v Ceně Jindřicha Chalupeckého.

Letošní ročník se vyznačuje různorodostí, prohloubením konceptuálního přístupu k malbě a naopak odklonem od výrazné abstraktní tendence, typické pro několik předešlých ročníků. Novou tendencí je sběratelskávášeň nebo obsese materiálem (Šárka Koudelová – minerály, Ondřej Boušek – perské koberce, Filip Dvořák – dřevo). Zastoupeny jsou různé polohy kresby (AndreaLédlová, Adéla Součková), matematicko-vědecký přístup tematizující vztah malby a objektu (Eva Škrovinová), formální přístup k médiu malby (Michael Hon) nebo znejisťování hranic tradičních žánrů (Martin Herold).

První místo a možnost uspořádat výstavu v Českém centru v Bukurešti získala loňská absolventka brněnskéFaVU Eva Škrovinová s konceptem „skládacích“ obrazů. Zavěšená destruovaná plátna zachycují schémata pro jejich složení do podoby objektu. Neotřelý způsob práce je výsledkem konceptuálního propojení zkušeností s klasickou malbou a intermediální tvorbou. Druhý v pořadí skončil Ondřej Boušek, absolvent ateliéru Jiřího Petrboka na AVU, který s minuciózní přesností vytváří malby vycházející z ornamentů perskýchkoberců. Využívá také geometrický rastr hrubého plátna, s jehož pomocí původní motivy abstrahuje.

Na třetím místě se umístily absolventky kresby Jiřího Petrboka Šárka Koudelová a Andrea Lédlová. Šárka Koudelová vytváří z drobných tahů krystalické krajiny, do kterých zasazuje obrazy postav a konkrétních událostí. Andrea Lédlová vytváří rozměrné vlysové kresby zaplněné biblickými a mytologickými postavami, jejichž dějová linka je narušována implementovanými fantazijními figurami.

Za pozornost stojí také tvorba ostatních neoceněných finalistů. Filip Dvořák, absolvent ateliéru malby Jiřího Černického, pracuje s nalezenými materiály, které kolážovitým způsobem skládá do podoby reliéfních asambláží. Výrazně se u něho projevuje romantizující tendence a sklon k divadelní kulisovosti. Martin Herold, který prošel řadou ateliérů a stáží a absolvoval u Jiřího Petrboka, se prezentuje „tradičním“ zátiším a krajinomalbou, do níž se vkrádá cizorodá ponurá barevnost pocházející z počítačové vizuality. Adéla Součková (Vladimír Skrepl, AVU), současně žijící v Praze a Drážďanech, využívá možnosti kresby, s kterou se pohybuje až k performanci. Pro výstavu vytvořila site specific kresbu s prvky tělesných fragmentů. Obrazy Michaela Hona, absolventa malby brněnské FaVU, ve kterých rozpracovává formální zájem o médium malby a gesta, jsou ovlivněny grafickým designem.

Eva Škrovinová Rakvička, 2014akryl variabilní formáty plátna

50 × 50 cm, 2013 šeps, akryl, plátno, blind rámy, 17 × (), postup skládání

50 × 50 cm, 2013 šeps, akryl, plátno, blind rámy, 17 × (), akryl, variabilní formáty plátna Foto: archiv umělkyně.

 

Barbora Ropková je historička a kritička umění.

Find more stories

Home