Aký je tvoj cieľ? Galerie Plato / Ostrava

22. 4. 2015

Výstava v Galérii Multifunkčnej haly GONG s rovnomenným názvom Výstava je metavýstavou. V presnom kolobehu postupne odhaľuje najaktuálnejšie výstavné mechanizmy s akcentom na umenie spolupráce, marketingové stratégie a inštitucionálnu kritiku. Expozícia hrá v tomto prípade trojrolu – je výstavou, otvoreným dielom aj výstavným manuálom zároveň. Autorkou konceptu je grafická designérka Linda Dostálková, ktorá na projekte spolupracovala s viacerými autormi. Výstava má samostatný web navrhnutý Tomášem Celiznou (plato-vystava.cz), ktorý je implantovaný do diela The Revolving Internet od postinternetového umelca Constanta Dullaarta. Objekt evokujúci giftshop ponúka v šiestich odlišných grafických úpravách na internete voľne prístupný text od Marka Medunu Písčiny. Autor v ňom niekoľkými spôsobmi prezentuje svoj životopis a zhodnocuje tvorbu, pričom mení fakty, prístupy aj hodnotenia. Princíp zmnožovania a zrkadlenia pokračuje v objektoch aj audio inštalácii Artist’s Talk od Nory Turato, ktorá nás atakuje pojmami súvisiacimi s výstavnou praxou končiac slovami „text in press, text in press, text in press.“ Kontrapunktom výstavy je otvárajúca a zatvárajúca sa Opona od Rafanov. Linda Dostálková problematiku vystavovania spracovala aj v samostatnej publikácii I Was Not Able to Visit the Entire Show (2014), ktorá je koncipovaná na analogickom princípe, v tomto prípade ako „antická“ dráma, určená k inscenovaniu v galerijných priestoroch. Hra je napísaná pre dvoch hercov a chór, ktorí v replikách citujú z teoretických textov o umení. V spomínanom diele aj expozícii sa môžeme veľmi jednoducho stratiť ako v labyrinte, aj keď je k dispozícii Průvodce výstavou od Nicholasa Riisa, Nory Turato a Jany Plodkovej. Splývanie hraníc autorstva (klasické popisky nahradili filmové titulky) a tautologický princíp vrstvenia pôsobia príjemne. Je to jeden z najčerstvejších prístupov k forme výstavy, aj keď sa môže zdať na prvý pohľad hermeticky uzavretý len pre erudovaného diváka, prípadne ako chladná designová show.

Nechať sa nakaučovať dielom Komunitní centrum od fotografky Daniely Dostálkovej a začať premýšľať nad tým, aký je vlastne môj cieľ, môže každý divák.

 

Výstava, galerie PLATO. Nicholas Riis, Nora Turato, Jana Plodková, Průvodce výstavou , 2015, jednokanálové HD video, 6:00 min, foto: Daniela Dostálková.

 

Zuzana Janečková

Find more stories

Home