Close Up galerie etc. / Praha

22. 4. 2015

Výstava Close Up je jedním z výstupů stejnojmenného mezinárodního projektu, který vznikl pod vedením Artyčok.TV. „Close-up“, tedy ve filmařské terminologii „záběr zblízka“, vystihuje metodu použitou na výstavě – vidíme několik konkrétních případů, detailních záběrů, za nimiž lze tušit obecnější kontext. Tím je pojetí umění jako nástroje kritiky – ve smyslu kritiky vlastních předpokladů, struktur a institucí. Základem výstavní prezentace tohoto tématu je geografický rámec tvořený participujícími organizacemi z pěti zemí: České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Srbska. Jde tedy o státy bývalého východního bloku, které zažívají období tzv. Postkomunismu. Důsledky transformace po pádu SSSR se promítky do jejich kulturní politiky a infrastruktury, což je považováno za styčnou plochu pro jejich srovnávání.

Výstava stojí především na textových materiálech a reprodukovatelných médiích. Nejvíce „objektovým“ dílem je Sexy historický kalendář 2015 od dvojice Armanu & Amancei, který svou nadsázkou a obecností z výstavy tak trochu vypadává. Naopak „série konceptuálních textů“ WART od Blažeje Baláže sestávající z dopisů adresovaných úředníkům, ministrům apod., v nichž umělec apeluje na větší transparentnost uměleckých institucí, je typickým příkladem angažovaného umění, které se stává téměř nerozlišitelným od angažovanosti občanské. Na problematičnost efektivity kritického umění pak poukazuje Ľubomír Ďurček v rozhovoru, ve kterém zmiňuje svou zkušenost z řady bouřlivých diskusí na umělecké scéně, jež ale zřídkakdy vedly ke kolektivním krokům vedoucím ke skutečnému zlepšení problému.

Jaké podstatné se tak pro kritiku uměním ukazuje být zejména společné úsilí, jak to v etc. vidíme i na dokumentaci projektu Venkovní prostor , v němž se vystřídali mnozí umělci, aby po dobu jednoho roku vyjadřovali nesouhlas se stavem budapešťské Kunsthalle Műcsarnok.

Kooperace mezi konkrétními umělci i podobnost některých problémů ve vyjmenovaných zemích by mohla být povzbuzením k další spolupráci napříč hranicemi, a to nejen v porovnání potíží, ale snad i ve spojování sil pro jejich řešení.

 

Publikace Vjera Borozan (ed.): Close-Up. Post-Transition Writings , 2014, foto: Michal Czanderle.

 

Tereza Jindrová

Find more stories

Home