Mäkké kódy Múzeum súčasného umenia / Wroclav

22. 4. 2015

Výstava Mäkké kódy – konceptuálne tendencie v slovenskom umení, prezentovaná Múzeom súčasného umenia vo Wroclawi (marec–máj 2015), ukazuje prehľad tvorby kľúčových postáv slovenského konceptu vrátane takých klasikov ako S. Filko, J. Koller, J. Jankovič či Rudo Sikora, vrátane predstaviteľov generácie 90. rokov i najmladšej generácie. Výstava umožnila v koncentrovanej podobe sledovať vývoj slovenského konceptu a post-konceptuálnych prístupov v priebehu niekoľkých desaťročí, tematicky ukazujúc tvorbu troch generácií. Kurátor V. Beskid zoskupil diela v niekoľkých blokoch, poukazujúc na najdôležitejšie body a spojenia od konca 60. rokov dodnes. Medzi prácami vzniká medzigeneračný dialóg. Výstava je preto plná dynamických napätí. Osobitne zaujímavo sa prezentujú práce s problematikou textu, knihy a archívu: Kariatídy A. M. Chişy a L. Tkáčovej vedľa frotáží kníh Jara Vargu. Tie susedia s objektmi zo žiletiek a žuvačiek Marka Blaža, ktoré problematizujú otázku pamäte a detstva. V prvých sálach je možné vidieť pionierske práce S. Filka (transparentné Asociácie ) a J. Kollera ( Otáznik, UFO ) – skúmajúce otázky znaku či prázdnoty. Neďaleko fotosérie Odtiene bielej od P. Feriancovej sú diagramy B. Ondreičku ( Melancho ) a sekvenciu adekvátne dopĺňa Biely priestor od Stana Filka. Druhé poschodie je venované najmä fenoménu kozmu a kozmológie. Tu sa objavujú práce Ruda Sikoru s príznačnými hviezdičkami a krížikmi, čierny asfaltový Kozmos M. Kochana či bronzové Sféry M. Gavulu. Expozíciu razantne uzatvára Scerankovej inštalácia Discovery (model raketoplánu na mobile s ohňami brúsky) a objekt D. Lehockej – rozrezané kamene a kresba čierneho kruhu ( Untitled I – II ). Neobyčajne zaujímavo vyznievajú práce, ktoré otvárajú problém konzumu, využívajúc médium internetu ako žriedlo generovaných obrazov (M. Kvetan, C. Blažo), ako aj otázky „zviazania“ i uväznenia aj v politicko-historickom kontexte (Jankovičova Pavučina a rozliata surová Ropa skupiny XYZ). Ide teda o najväčšiu a ucelenú prezentáciu slovenského konceptu v Poľsku.

 

Anetta Mona Chişa – Lucia Tkáčová Private Collection , 2005–2010 (vpredu), zbierka ukradnutých predmetov z popredných privátnych galérií, variabilné rozmery;

Martin Kochan Superkompozície-zatepľovanie, 2013–2014 (vzadu), c-print, 80 × 60 cm, foto: Malgorzata Kujda © Wroclaw Contemporary Museum.

 

Anna Borowiec

Find more stories

Home