Mark Ther Galerie Off/Format / Brno

22. 4. 2015

V nezávislé galerii Off/Format, jejímž deklarovaným cílem je „vyplnit mezery v kulturní mapě (nejen) Brna“, vystavoval Mark Ther video Enkel z roku 2013 doplněné ukázkami ze současných kreseb. Že to je spíš přitakáním jeho renomé než „vyplněním mezery“, dokazují i paralelní výstavy v Nau Gallery v Praze a ve Wortnerově domě AJG v Českých Budějovicích. V koncepcích Off/Formatu a AJG byla obdobně zkombinována videoprojekce a kresby ze souboru Mark Ther feat. Franz Schmelz ; Nau Gallery pak představila výhradně „nefilmového“ Thera: zaměřila se na sítotisky ze zmíněného souboru. Tři souběžné výstavy prezentovaly identickou sérii, což s ohledem na Therovo dlouhodobé vztahování se vůči kinematografii připomíná filmovou distribuci „ve stejném čase na různých místech“. Problematická není tato souběžnost, právě naopak, v rámci dramaturgie Off/Formatu se však o koncepčně promyšlenou prezentaci nejednalo. Nehledejme za tím ignoraci, spíš nečekaný souběh termínů a nejspíš i slabiny v komunikaci, čehož lze jen litovat i s ohledem na to, že právě Brno je plné prázdných míst – mezer po německých obyvatelích.

Therův soubor kreseb cituje práce jeho prastrýce Franze Schmelze, který nuceně odešel ze Sudet do exilu. Rodová spojitost však vylučuje předchozí poznámku o zohlednění lokálního kontextu. Ther se totiž zabývá vlastní příslušností ve vztahu ke konkrétnímu místu, rodu a historii, kterou poněkud mechanicky vyhraňuje vůči mainstreamu. V autentických námětech ze života hledá tabu, jako jsou incestní a násilnické vztahy v rodině a krutost vůči bezmocným: dětem nebo starým a umírajícím. Prostor pro diváckou identifikaci záměrně nenabízí, stejně tak ani jakékoli verifikační indicie. Divák má o to silnější nutkání bezpečně porozumět „alespoň“ formálním složkám (detail, pomalý střih, precizní svícení, mizanscéna), které srovnává s tvůrčími postupy představitelů evropského filmu (Bergman, Haneke nebo von Trier). Ther jako by natáčel „volné“ epizody jediného filmu, který má společný námět i formální zpracování s jeho předchozími videi a který je postupně uváděn v rámci samostatných výstav. Pokud se na jeho filmovou činnost a její „galerijní“ distribuci díváme takto, pak byla programová strategie Off/Formatu přece jen naplněna.

 

Z instalace výstavy Marka Thera, Galerie Off/Format, Brno, 2015, foto: Martina Schneiderová.

 

Marika Kupková

Find more stories

Home