Martin Špirec Galéria Plusmínusnula / Žilina

22. 4. 2015

Uprostred Žiliny, priamo v budove žilinskej Kunsthalle bola v galérii Plusmínusnula nainštalovaná výstava Martina Špirca. Prezentovala jeho staršie idey v pomerne malom výstavnom priestore. Výstava Kusy z hard disku predstavuje „šuplíkové“, dosiaľ nevystavené diela, ktoré Martin Špirec zamýšľal realizovať už dávnejšie. Miestnosti dominovala objemná inštalácia v podobe štylizovaného stromu, ktorá sa takmer dotýkala stropu. Vyskladaná bola zo zužujúcich sa červených rúrok, ktoré na koncoch „zakvitli“ klasickými maliarskymi valčekmi. Celkovo objekt pôsobil ako výtvarný fraktál z reálnych komponentov. Špirec recykluje surrealistické ready-made objekty, heroizuje banálne produkty bežnej masovej produkcie a stavia ich do „hlavnej úlohy“. Podobný princíp možno badať aj v menšej drevenej inštalácii v tvare vtáčej búdky – zväčšeniny hracej kocky, ktorá má v mieste číselných bodov vyrezané malé kruhové otvory. Celý kubus je akoby obrastený drevenými výrastkami simulujúcimi rozkvitnuté halúzky, vytvárajúce v určitých miestach nepriechodnú spleť. Autor sa i v tomto prípade vtipne pohráva s myšlienkou mnohorakosti výkladu objektu, ktorý nemá jednoznačný význam. Inou interaktívnou zvukovo-pohybovou inštaláciou je dvojica reprobední umiestnených v malej vzdialenosti čelom k sebe, vytvárajúc akúsi ireálnu fantazmagorickú scenériu inšpirovanú známymi filmovými scénami z amerických westernov, kde dvaja kovboji oproti sebe skúšajú svoj postreh v súboji na život a na smrť. Aj tu, v krátkej slučke za sprievodu melodramatickej skladby s fiktívnym výstrelom na konci, jeden reproduktor „odpáli“ ten druhý – avšak úplne nečakane sa zrazu postaví na nohy a celá sekvencia sa opakuje. Túto multimediálnu inštaláciu v rámci minimalisticky koncipovanej výstavy, dopĺňa vtipný C-print na stene. Autor tu vo Photoshope upravil fotografiu, ktorá zobrazuje auto ukryté pod nánosom snehu po výdatnej snehovej nádielke. Aj vďaka totálnej pasivite majiteľa tak vznikol objekt absurdnej výšky. Vystavené diela balansujú na hrane reality a sna, matematickej zákonitosti a náhody, vážnosti a vtipu, vždy obohatené o autorov neprehliadnuteľný humoristický nadhľad so snahou byť nad vecou za každých okolností.

 

Martin Špirec Kusy z hard disku , 2015, foto: Peter Snadík

 

Andrej Jaroš

Find more stories

Home