Monika a Bohuš Kubinskí At Home Gallery / Šamorín

22. 4. 2015

Po úspešnej premiére výstavy První linie v pražskom DOXe v lete minulého roku saprojekt manželov Kubinských predstavil aj slovenskému publiku. S pozmeneným názvom a v komornejšej podobe. Site-specific výstavu, pripravenú ku storočnici vypuknutia prvej svetovej vojny, charakterizoval jej naratívny rozmer s akcentom na pamäť miesta a času, ako aj na historickú, kolektívnu pamäť. Jej precízne odprezentovanie a výtvarná výpoveď evokovali spomienky na monumentálne inštalácie Kubinských známe z 90. rokov.

Jadro výstavy (v DOXe aj v At Home Gallery) tvorili historické fragmenty protileteckého opevnenia z čias druhej svetovej vojny, tzv. kúgelbunkre , ktoré si Kubinskí všimli na jeseň 2012 v kalových poliach pri cukrovare v Seredi. Ich nevšedný organický tvar i neskôr objavená vnútorná akustika boli odrazovým mostíkom k projektu. Z kalových polí sa ich podarilo „zachrániť“ a odviezť napokon jedenásť, z nich sedem vytvorilo akustickú inštaláciu v šamorínskej synagóge. Do štyroch zachovalejších guľových objektov Monika navrhla umiestniť hracie strojčeky a Bohuš vytvoril miniatúrne industriálne vežičky, do ktorých strojčeky zakomponovali. Neživé artefakty sa týmto stali interaktívnymi, zvonkohra vnímavého návštevníka symbolicky preniesla do čias dávno zabudnutých. To všetko v absolútnom tichu jednoliateho a akusticky vyváženého priestoru.

Inštalácia na podlaží bola vytvorená priamo pre At Home Gallery: dve na mieru vyrobené knižnice so zabudovaným nasvietením (v podobe štyroch identických replík dobových lámp) boli sekundárnym odkazom k dobovému medzivojnovému dizajnu. Primárne však niesli Monikine denníkové záznamy v podobe komornej konceptuálnej maľby. Transkripcia textu do vizuálnej podoby je súčasťou dlhodobého programu autorky. Pre výstavu urobila výber, ktorý tematizuje utrpenie, zároveň však lyrickou formou poukazuje na fragmenty tej doby. Uchopenie výstavy sa odrazilo v detailoch, aj v syntetickom poňatí práce s priestorom: tzv. monumentálne „maskulínne“ sochárstvo v dolnej časti sa prepojilo s komornou „feminínnou“ maľbou na podlaží.

 

Monika a Bohuš Kubinskí pohľad do výstavy Front Line Deposit v synagóge v Šamoríne, 2014, foto: Tomáš Paštéka

 

Roman Popelár

Find more stories

Home