Nové prostory STUDIO PROTOTYP PRAHA

22. 4. 2015

Markéta Magidová: Jak vznikla idea založit PROTOTYP a kdo se na něm podílí?

Nikola Brabcová: Hlavní ideou bylo založit variabilní prostor, kde bude možné propojit několik vzájemně prolínajících se aktivit. Původně jsme hledaly (Nikola Brabcová, Karin Šrubařová) především místo, které by sloužilo pro pořádání výtvarných kurzů, jako ateliér a zároveň bychom v něm mohly prezentovat různé formy současného umění.

 

MM: PROTOTYP v sobě spojuje hned několik platforem – galerii, cyklodílnu, fotokomoru, místo pro přednášky workshopy, výtvarné kurzy pro děti. Mohla bys nastínit jejich společné aktuální i budoucí fungování?

NB: V momentě, kdy jsme našly prostor ve vnitrobloku v Sekaninově 16, nabídly jsme sdílení přízemního patra cyklodílně Jan, založené Janem Vidličou a Janem Mucskou. Prioritou pro nás bylo sdílet prostor s někým, kdo nám svou tvůrčí aktivitou pomůže vytvořit malé komunitní centrum, kam je možné se vracet z více důvodů. Doufáme tedy, že lidé, kteří se přijdou podívat na výstavu nebo vernisáž, se třeba zastaví i dole v cyklodílně a naopak. Jako další krok plánujeme rekonstrukci přilehlého dvorku, aby se dal během léta využívat k posezení, pěstování zeleniny a jako zahrada. Chceme vytvořit příjemné a otevřené místo, které bude lákat i místní obyvatele a stane se jakousi přátelskou kulturní zónou tady v Nuslích, kde zatím žádný podobný prostor není. Prototyp má ateliérový charakter, pořád zůstává pracovní i během všech výstav, proto se zatím vyhýbáme větším instalacím, které by omezily jeho praktický provoz. Řekla bych, že jsme ve fázi testování a zkoumání jeho podmínek a limit.

 

MM: Jaké je dramaturgická koncepce galerie, na které autory, média či témata se chcete zaměřovat?

NB: Kostrou výstavní činnosti galerie je plán šesti autorských výstav, každá trvá přibližně jeden měsíc, kromě vernisáže většinou pořádáme i dernisáž spojenou s prezentací umělce. Tento stabilní cyklus klasických výstav je prokládán kratšími událostmi, jako jsou workshopy, projekty pracující s novými médii spojené např. s živou hudební interakcí nebo jiné kratší eventy.

 

MM: Se kterými dalšími institucemi byste rádi propojovali své aktivity?

NB: Chceme se zaměřit jak na lokální publikum, tak přivést do této čtvrti návštěvníky, kteří by sem asi sami nezabloudili, proto se snažíme většinu našich aktivit propojit s vernisážemi v nejbližších galeriích A.M.180 a Etc, aby diváci mohli korzovat a vidět více výstav během jednoho večera.

 

MM: Jakým způsobem chcete prostory financovat?

NB: Polovina našich prostor je placena z prodeje a oprav cyklodílny a druhá část příjmem z výtvarných kurzů. V březnu jsme zároveň žádali o příspěvek na provoz galerie a rekonstrukci dvorního traktu v rámci grantu pro rozvoj kultury městské části Praha 2, ale výsledky zatím neznáme. Do budoucna chceme provoz zajišťovat samofinancováním a částečně z grantových dotací

 

Viktor Kopasz / Samples / 2015 / tisková asambláž, fotografie / foto: archiv autora.

 

Markéta Magidová

Find more stories

Home