SLEEPLESS. David Možný Galerie U Dobrého pastýře, Turistické informační centrum města Brna / Brno

22. 4. 2015

Poslední projekt Davida Možného Sleepless (17. 12. 2014 – 3. 2. 2015, kurátorka Marika Kupková) nepřímo navazuje na jeho práce v 3D, kterým se věnuje od roku 2008. Rovněž v něm rozvíjí prezentaci svých audiovizuálních projektů v různých instalačních kontextech. Oproti jeho staršímu videu Rahova (2008) zde však není animována monumentální architektura rozlehlého a zchátralého sídliště Rahova na okraji centra Bukurešti, kde jednotlivé panely levitují a formují se v posttotalitní urbánní krajinu. Vizuální estetika Sleepless má blíže k autorovu staršímu videu Virtual Soul Vaste (2004), které vzniklo jako videoklip pro skupinu Naše věc, v němž využívá fotografie architektury a bydlení, tentokrát z (rumunských) časopisů ze 70. let. Sugestivnost pohyblivých obrazů je zde specificky posílena tím, že se nacházíme v kulisách domácí bytové kultury.

Trojkanálové video a instalace Sleepless vychází z fenoménu typicky českého bytového kutilství 70. a 80. let. Namísto poetiky neumětelství, retra, nostalgie či ostalgie účinkuje Možného projekt nečekaně, nepředvídatelně, čímž dovádí diváka k „hraničním stavům“. Fobii či atmosféru hororu vzbuzuje nepředpokládané chování důvěrně známých emblémů doby v podobě interiérových dekorů nebo tvarový detailů typizovaného nábytku. „Věci zde nejsou tím, čím se zdají být“, chtělo by se parafrázovat slova ze seriálu Městečko Twin Peaks Davida Lynche.

Autor k rozehrání žánrové situace využívá nejen digitální manipulace obrazu, ale také v současnosti tolik rozšířenou prostorovou ready made instalaci i výrazné architektonické zásahy do prostoru galerie. Interiér takto vzniklého bytu, který se jakoby „zbláznil“, jeví však pramalé známky života, odpovídá prázdnotě automatického/automatizovaného pohledu, který bezmyšlenkovitě upíráme na subtilní motivy. Instalace tak ve svém celku sugeruje i nedostatky našeho vnímání, nad nimiž nemáme kontrolu. Podivné, podvratné a nerozpoznatelné narušuje naše normální vnímání světa.

 

David Možný záběr z instalace Sleepless, Galerie U Dobrého pastýře, Brno 2015, foto: Míša Dvořáková

 

Pavlína Míčová

Find more stories

Home