Tekutá múza Slovenská národná galéria / Bratislava

22. 4. 2015

Kurátorka Petra Hanáková pripravila v Slovenskej národnej galérii novú tematickú výstavu Tekutá múza (marec–máj 2015), formou ktorej sleduje motív alkoholu vyskytujúceho sa v slovenskom umení a takisto vo vizuálnej kultúre ako takej. Je až zarážajúce, že sa podobný kurátorský projekt neobjavil v našom prostredí už oveľa skôr. Alkohol je predsa s našou krajinou prirodzene spätý. Puto je natoľko silné, že často prerastá iba do obyčajného klišé, z ktorého sa problém robí len v hraničných prípadoch. Dedina nie je správnou dedinou, pokiaľ nemá krčmu so svojimi štamgastmi. Alkohol je súčasťou všetkých osláv a liekom v ťažkých časoch. Pije sa zo zvyku, pije sa „lebo tradícia“, fľaška poslúži ako „platidlo“ či forma poďakovania. Pijú politici, ktorým sa to verejne toleruje, a bez „vína“ v plastovom pohári sa nezaobíde ani poriadna vernisáž. In vino veritas, in pivo tiež.

Na jednom poschodí SNG sa podarilo kurátorke zrealizovať niekoľko tematických sond s fokusom na obdobie približne posledných sto rokov. Tento multimediálny kurátorský projekt vo svojom úvode začína ako moralizujúca a kritická výstava (hlavne prostredníctvom výjavov z ľudových scenérií), ale v konečnom dôsledku figuruje skôr ako zrkadlo reality a je na divákovi, ako sa s vizuálnymi a ideovými odkazmi vyrovná. Predstavuje silné diela zo slovenskej moderny či zo súčasného umenia, ale vyberá aj tie menej tradičné, ktoré nemali príležitosť byť vystavené (zaujímavé je sledovať napríklad karikatúry a figurálne výjavy Alojza Klima, ktorý sa vo svojej neskoršej tvorbe venoval hlavne abstrakcii). Prirodzený rytmus expozície dotvárajú drobné kurátorské tematické série, ako napríklad protialkoholické plagáty zo začiatku 20. storočia (vytvárajú kontrast k aktuálnym pútačom podporujúcim pitie alkoholu, ktoré je možné vidieť v uliciach) či selekcia scén zo slovenských filmov, kde sa kurátorka zamerala na krčmové výjavy. Výstava Tekutá múza sa síce zaoberá na malom priestore príliš širokou témou, no aj napriek tomu je predurčená na divácky úspech (hoci muži sa z genderového hľadiska môžu po návšteve cítiť trochu dotknutí).

 

Pohľad do inštalácie výstavy Tekutá múza fotografické kontakty z archívu Antona Podstraského, Milan Laluha ( Pijani) , Martin Kochan a Cyril Blažo ( Pub art) , Vlasta Žáková ( Keď sa zdvihnem pôjdem domov) , foto: archív SNG

 

Michal Stolárik

Find more stories

Home