Umenie na hlave Kunsthalle / Bratislava

22. 4. 2015

Začiatok fungovania bratislavskej Kunsthalle bol prijatý rozpačito. Veľké očakávania, ktoré boli vložené do vytúženej inštitúcie, neboli pre väčšinu verejnej či odbornej obce v plnej miere naplnené. Výstavný program experimentálnejšieho priestoru Kunsthalle LAB však aspoň z časti vyvažoval úvodný, a tak trochu zbytočne retrospektívny výstavný projekt Paradox 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998) . Na konci februára 2015 bola otvorená medzinárodná výstava Umenie na hlave (Poľské súčasné umenie) v kurátorskej koncepcii Sebastiana Cichockého. Zaradenie tohto projektu do výstavného programu považujem za dôležitý krok, ktorý môže azda napovedať o budúcej profilácii KHB. Výstava vznikla v spolupráci s Múzeom moderného umenia vo Varšave a je (voľným) pokračovaním veľkého výstavného projektu Co widać (2014) mapujúceho aktuálne tendencie a stav súčasného poľského umenia presahujúceho ostatnú dekádu. Bratislavské pokračovanie s varšavskou edíciou spája v podstate len fokus na súčasné poľské umenie posledných rokov a zopár významných – viac či menej etablovaných autorov a ich diel. Výstava Umenie na hlave je plnohodnotným výstavným projektom, ktorý rešpektuje lokálne špecifiká, ale hlavne zdôrazňuje význam a medzinárodné kvality poľského umenia. Kurátor Sebastian Cichocki sa vo svojej koncepcii vedome vzdáva nutnosti vytvárania tematických okruhov či iných ruky zväzujúcich ideových rámcov výstavy. Aj napriek tomu je, čo sa plynutia a harmónie výstavy týka (či už formálnej alebo ideovej), výsledok prirodzený, a paradoxne isté definujúce spoločné znaky a východiská sa dostávajú na povrch bez nutnosti kategorizácie. Motívom výstavy sa javí byť návrat do minulosti. Minulosť slúži ako inšpiračný zdroj k vzniku nového diela, prípadne k prehodnocovaniu zažitých skúseností. Vystavené diela komentujú udalosti či spoločenské témy, ale nerobia to zbytočne výrazne – nekričia. Dominantný je dôraz na naráciu, s ktorou je previazaná aj výrazná vizualita diel – spojená s odkazom avantgardy a tradície. Z projektu cítiť emócie, ktoré sa nesú celou profesionálne spracovanou expozíciou.

 

Oskar Dawicki Slzy šťastia , 2014, video. Courtesy umelca a Galérie Raster

 

Michal Stolárik

Find more stories

Home