Zbyněk Baladrán Gandy Gallery / Bratislava

22. 4. 2015

Od 4. marca do 1. mája 2015 vystavoval v bratislavskej Gandy Gallery Zbyněk Baladrán (1973). Jeho výstava niesla názov Contingent Propositions .

V logike a filozofii ide o termín vzťahujúci sa k otázkam pravdivostnej hodnoty výrokov. Zjednodušene povedané – kontingentné propozície sú také, ktoré sú pravdivé v našom aktuálnom svete a v danom časovom intervale. Aktuálny svet sa má tak, ako je v nich vyjadrené, ale vieme si predstaviť, že by to tak nemuselo byť.

Baladrán nainštaloval po obvode galérie pás 283 políčok s obrazovo-textovými kolážami (fragmentov) fotografií a titulkov z komunistického denníka Rudé právo (1971 – 1989) a z porevolučných Lidových novín (1989 – 2008). Jednotlivé koláže dopĺňal krátky textový komentár autora. Podobne, ako to robil už aj na svojich iných výstavách, aj tu Zbyněk Baladrán pracoval s archívnymi materiálmi, spájal slovo a obraz, využíval princíp koláže a cez vizuálnu metaforu filmového pásu odkazoval aj k filmu, respektíve videu, s ktorým tiež často pracuje. „Archeologickým“ odkrývaním mediálnych fragmentov „ dvoch dominantných ideologických monštier 20. storočia “ (Zbyněk Baladrán v sprievodnom texte k výstave) a ich novou kontextualizáciou, konfiguráciou a komentovaním autor analyticky, a pritom poeticky podroboval reflexii nielen minulý režim a jeho politicko-sociologicko-ekonomické mechanizmy a súvislosti, ale rovnako sa dotýkal problémov aktuálneho stavu sveta či post-kapitalistických vyhliadok do budúcnosti. Podarilo sa mu pritom, aj v kontexte názvu výstavy, nenápadne odhaľovať a reagovať na fenomény relativity pravdivého, iluzórnosti ideálneho, ideologickosti spoločenského.

Jeho „filmový pás“ (hýbal sa však divák, nie obrazové políčka) obkolesujúci diváka v Gandy Gallery bol na prvý pohľad vizuálne subtílnou, pritom informačne hutnou, miestami poetickou, niekde tragickou a inde cynickou správou o kontingentných propozíciách ideológií a systémov, ktoré sa nám javia raz tak, potom onak, a pravda sa v nich triešti s plynúcim časom a miznúcimi ľudskými životmi.

 

Zbyněk Baladrán Contingent Propositions inštalácia digitálnych koláží, 2015 283 čiernobielych fotografií, courtesy umelec a Gandy gallery

 

Ľuboš Lehocký

Find more stories

Home