Andrea Juneková SEDF / Bratislava by

by 25. 7. 2015

V priestoroch bratislavského Stredoeurópskeho domu fotografie (SEDF) prebehla (22. 4. – 31. 5. 2015) samostatná výstava No Man’s Land mladej slovenskej umelkyne Andrey Junekovej. Autorka sa vo svojej tvorbe primárne venuje výtvarnej fotografii, no pracuje i s rôznymi intermediálnymi presahmi, inštaláciou, videom. V jej tvorbe dominuje obsahová viacvrstevnosť, odkrývanie existenciálnych a psychologických naratívov, akcentovanie odchýlok spoločensko-politických stereotypov i záujem o vytesnené témy. Najnovší Junekovej projekt sa odvíja od tristného stavu monumentálneho komplexu, renesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Autorka kriticky reaguje na to, ako pôvodne utilitárna budova zmenila svoju funkciu a stala sa opusteným až mýtickým priestorom. Prostredníctvom sugestívnych veľkoformátových, dokumentárne ladených fotografických záberov stavia diváka „in medias res“. Zároveň kladie dôraz na výslednú dômyselnú inštaláciu. Zaujme napríklad fotografický detail narezaného koberca vpasovaný do štvorcovej podlahy galérie. Súčasťou inštalácie sú aj citácie zákona o zachovaní pamiatok. Ultimátny obsah jednotlivých paragrafov vyznieva vzhľadom na realitu bizarne až nezmyselne. Svojbytná videoprojekcia, statický loop-záber monochromatickej scenérie drevín anglického parku vťahuje diváka do tichej bezčasovosti, a zároveň v ňom vyvoláva pocit neurčitého znepokojenia. V tme sú nainštalované aj štyri čiernobiele fotografie, na ktoré si divák musí posvietiť priloženou baterkou. Fenomén „cenzúry“, „nezviditeľnenia“ evokuje nezáujem spoločnosti zaostriť na „bolestivé“ miesta, a zároveň akcentuje autorkinu potrebu upriamiť sa na tento nezáujem. Okrem kritiky kultúrno-spoločensko-politických postupov projekt charakterizuje aj silná osobná mytológia. Pôvodnú atmosféru priestoru komparuje videoanimácia vytvorená z fotografií rodinného archívu, do ktorých autorka výtvarne zasahuje. Umocňuje tak dojem osobnej spomienky a pocitu minulej bezstarostnosti, zároveň však aj dočasnosti a pominuteľnosti. Projekt No Man´s Land tvorí niekoľko výrazných svojbytných solitérov, ktoré spolu navzájom výborne komunikujú.

 

Andrea Juneková Untitled , HD video, 2015, foto: archív autorky.

Vladimír Slivka

More stories by

Vladimír Slivka