C20 – SPRIEVODCA ARCHITEKTÚROU TRENČIANSKYCH TEPLÍC ANDREA KALINOVÁ, MARTIN ZAIČEK by

by 25. 7. 2015

Martin Zaiček a Andrea Kalinová sa venujú architektúre Trenčianskych Teplíc od roku 2011 v rámci projektu Opustená (re)kreácia. Intervenciami, performanciami, výstavami a inými podujatiami poukazujú na kvality miestnych pamiatok a ich (paradoxné) chátranie. Niekoľkoročný výskum tento rok vyústil do vydania unikátnej publikácie, vďaka ktorej sa zážitku spoznávania modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc môže zúčastniť každý „návštevník“, ktorému sa dostane kniha do rúk.

Na štyroch prechádzkach nájdeme stopy zlatých medzivojnových čias, keď bolo mesto kultúrnym a spoločenským centrom vtedajšej politickej smotánky a umeleckej bohémy. Toto obdobie napríklad zanechalo v kúpeľnom parku hrdzavejúcu vlajkovú loď funkcionalizmu – liečebný dom Machnáč, aj novšie biele „parníky“ neskorého modernizmu kotviace na hlavnej promenáde. Zablúdime aj za menej známymi stavbami do bočných ulíc, aby sme napokon vyšli na kopec nad mestom obzrieť si slávne (a už nie opustené) kúpalisko Zelená žaba.

Do príbehu premeny architektonickej estetiky 20. storočia a jej súvislostí so zmenami životného štýlu a doby sa ľahko ponoríme aj vďaka rozhľadu a autentickému nadšeniu rozprávača (Zaičeka), ktoré sa prejavuje aj v rozkvitnutom štýle textov. Neváha však poukázať ani na necitlivé prestavby a nevkus, ktoré poznamenali súčasnú podobu viacerých stavieb. Cieľom tu nie je len sprostredkovať znalosti, ale aj provokovať k diskusii o význame a k aktivitám na zachovanie kultúrnych hodnôt a jedinečného charakteru tohto miesta. Vizuálna stránka publikácie evokuje jej modernistického ducha. K jej praktickejšiemu používaniu by určite prispeli malé vylepšenia ako vhodnejšie umiestnenie mapy a odsadenie textov či označenie strán. Potenciálnych čitateľov azda nebude miasť ani minimalistický názov.

Sprievodca sa dá čítať aj bez priameho kontaktu so stavbami – ich aktuálny stav dokumentujú lichotivé čiernobiele fotografie Petra Kuzmina.

 

Dominika Belanská

More stories by

Dominika Belanská