DAAD 2015 by

by 25. 7. 2015

Posledný májový týždeň už po šiestykrát otvorili svoje brány priestory Primaciálneho paláca, aby slávnostne zahájili tohtoročné Dni architektúry a dizajnu. Program opäť neprekvapil, aj tentokrát bol doslova preplnený kvalitnými prednáškami, jedinečnými výstavami a odbornými diskusiami. Hneď v prvý deň festivalu sa v Bratislave predstavil Eames Demetrios, vnuk legendárnej dizajnérskej dvojice Charlesa a Ray Eamesovcov. V súčasnosti dizajnér a fotograf, ktorý v roku 1988 spolu so svojou matkou prevzal pozostalosť Charlesa a Ray, za svoje hlavné poslanie považuje rozširovanie a uchovanie ich diela, pričom poukazuje na dôležitosť a jedinečnosť kreatívnej práce a nezameniteľnej hodnoty originálneho dizajnu. Spolu s ním pricestovala do nášho hlavného mesta výstava Eames by Vitra, ktorá nám predstavila najvýznamnejšie, priam až ikonické produkty tejto dizajnérskej dvojice. Už jej samotná koncepcia potvrdila precíznosť a rozmanitosť ich tvorivého prístupu. Časti výstavného priestoru, rozdelené podľa použitého materiálu, boli doplnené rozmanitými videami, fotografiami a inými historickými dokumentmi. V ďalších dňoch nasledovali už všeobecne známe formáty ako Prvá liga, Clubovka alebo Bratislová, a tak si mohol každý zostaviť svoj vlastný rebríček záujmu. Každá z udalostí by si zaslúžila osobitú zmienku, ale spomeniem aspoň tie, na ktorých som sa stihla osobne zúčastniť. V stredu večer vystúpil ako prvý Fala atelier. Zostava troch mladých portugalských architektov, ktorí svojou prácou deklarujú, že tvorivosť človeka a architekta je o potrebe vytvárania a skvalitňovania prostredia okolo nás. Je dôležitá aj v tých najmenších detailoch a pritom nezáleží na tom, či navrhujete vtáčiu búdku alebo bytový dom. Presadzujú individuálne prístupy k projektu, od koncepcie až po grafické stvárnenie, čo dokazovala aj samotná prezentácia prednášky. Následne prišiel 51N4E, bruselský ateliér vedený dvojicou Johan Anrys a Freek Persyn. Ako zdanlivý protipól ich predchodcov svoju prácu zameriavajú na vízie nových pravidiel tvorby a zmien profesie architekta v podobe komplexného vnímania prostredia z hľadiska sociálneho, ekonomického, urbanistického alebo dizajnérskeho a vytvárajú projekty, ktoré môžu veci zmeniť. Zohľadňujú všetky možné dosahy riešeného projektu na okolité prostredie a snažia sa maximalizovať jeho potenciál, a tak vnímajú úlohu architekta čo najkomplexnejšie, ako sme mohli vidieť napríklad pri prezentácii projektu Test side Istanbul. Vo štvrtok som zavŕšila prednáškový cyklus na prezentácii švédskeho ateliéru Tham & Videgård, ktorí so sebou priniesli sériu inšpiratívnych a osobitých projektov, pričom zdôraznili, že pri realizácii stavieb sa zameriavajú viac na samotný proces výstavby ako na hotový výsledok. Aj keď každý zo spomenutých architektov používa vlastný autorský nástroj tvorby, z ich prednášok sme si mohli odniesť jednu zásadnú spoločnú myšlienku: základom dobrej práce architekta je hlavne jeho teoretické a koncepčné myslenie a neustále kritické vnímanie okolitého prostredia za účelom jeho zlepšenia. Organizátori DAAD – architekti Tatiana Kollárová a Števo Polakovič – si už pri organizácii prvého ročníka festivalu stanovili cieľ sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom, ich priblíženie laickej i odbornej verejnosti a podporu jej kultúrneho povedomia. Spomínané udalosti nám potvrdzujú, že tento cieľ sa im darí napĺňať výborne.

 

Výstava Eames by Vitra, foto: archív DAAD.

Laura Pastoreková je teoretička architektúry, pôsobí na Oddelení architektúry v SAV v Bratislave.

More stories by

Laura Pastoreková