Diplomanti AVU 2015 Národní galerie v Praze, Veletržní palác / Praha by

by 25. 7. 2015

Letošní ročník absolventů AVU dostal v roli kurátora na starost Tomáš Hříbek, původním zaměřením filosof, vyučující na škole filosofii estetiky. Mohli bychom se tedy dočkat zajímavého pojetí výstavy na základě jakéhosi filosofického konceptu. O to se Hříbek také pokusil, leč jeho snaha poněkud selhala ve dvou věcech.

Za prvé – jak si sám dobře uvědomuje – kurátorovat výstavu, na níž jsou již dány autorské složení a jednotlivá díla bez jednotící ideje, je velmi těžký a nevděčný úkol. Kurátor se zde musí vzdát prakticky všech svých rolí (není vlastně co kurátorovat – vystaveni prostě musí být všichni diplomanti a jejich absolventská díla) kromě sestavení textu do katalogu a omezených možností instalace, kterou se pokusil pojmout podle (alespoň přibližného myšlenkového či formálního) klíče, jiného než podle příslušnosti k jednotlivým médiím či pedagogům.

Za druhé je z kurátorského textu znát, že vztah Tomáše Hříbka k současnému umění je poněkud ambivalentní, nebo spíše ne hluboký. Na základě několika teoretických textů (Danto, Smith, Groys) se snaží ukotvit základy současného umění a jeho pozici vůči nazírání na umění během dějin. Nutno ovšem podotknout, že i přes určitou teoretickou vybroušenost je v tomto vcelku hutném textu několik nepřesností a zbytečných frází. Návštěvník se po přečtení nemůže ubránit pocitu, že text patří k jiné přehlídce. Na výstavě diplomantů nepozorujeme hlubší reflexi politických či ekologických témat ani zaujetí globálními konflikty, spíše standardní plejádu absolventských děl všech ateliérů a konvenčních žánrů. Letošní přehlídka je v podstatě stejná jako kterákoli jiná. Také ona zmiňovaná „velmi současná instalační díla“ tak možná oproti „tradičnímu“ či modernistickému vnímání lze nazvat, ale instalace, jaké vidíme ve Veletržním paláci, by byly „velmi současné“ tak před několika desetiletími. Což je u absolventů v pořádku, neboť jak i kurátor zdůrazňuje na samém začátku, současné umění ve smyslu doby vzniku není nutně nezatíženo minulostí. Naopak – znalost vlastní pozice v rámci kontextu je nezbytná pro to, aby se student umění stal dobrým umělcem.

 

Diplomanti AVU 2015: zleva Kateřina Kučerová, Segment 34 , 2015;

vpravo František Novák, Marcel, Novák, Husák, … , kresba na papíře, foto: Radek Dětinský, © AVU.

Kateřina Štroblová

More stories by

Kateřina Štroblová