Jan Čumlivski Archaický vizionář

25. 7. 2015

Když bylo v dubnu letošního roku vyhlášeno pořadí Nejkrásnějších českých knih za rok 2014, žádná z publikací v kategorii původní české beletrie nesplnila nároky komise natolik, aby si zasloužila ocenění. Původní literární tvorba českých autorů se tedy dočkala ocenění pouze v kategorii autorská kniha, kde se na druhém místě umístila abstraktní kniha Jana Čumlivského Simulator 1.0. Další kniha v jeho úpravě se v této kategorii dostala do užšího výběru a zee soutěže byl z formálních důvodů vyřazen jeho opus magnum, kniha Žár. Přestože nedosáhl na nejvyšší ocenění v žádné z kategorií, stojí za to se s Čumlivského dílem blíže seznámit.

Nejprve vystudoval na Filozofické fakultě UK. Pak si vybral své učitele pro studium tvorby písma a typografie na UMPRUM v Praze: autora první pořádné české typografie pro počítačovou sazbu Františka Štorma a posledního typografa edic české i světové prózy a poezie v zaniklém nakladatelství Odeon Karla Halouna. Na stejné škole pak vytvořil také disertaci na téma Švabachy a runy. Kombinace oněch nejtradičnějších zdlouhavých ručních – a proto dávno málem zapomenutých – technik a postupů s pečlivě promyšleným konceptem se v Čumlivského případě bere jako samozřejmost. Není přeci mnoho grafiků, kteří by si vyráběli duběnkový inkoust! Jeho tvorbě koneckonců chybí manýra řemeslné rutiny. Ke každému výsledku se musí tvrdě propracovávat vždy znovu a znovu od nuly. Umělecké řemeslo je v jeho pojetí především službou celku. Jeho dílo obsahuje knižní úpravy na zakázku, řemeslně nadstandardní grafické práce, volnou grafickou tvorbu a především je založena na autorských knihách. Tvorba autorských knih je přese všechno stále ještě vlajkovou lodí knižní tvorby. A vědomý výběr této náročné disciplíny, která vyžaduje zvládnutí mnoha řemesel, zavedl Čumlivského na nesnadnou cestu hlubinami grafického undergroundu.

Již kniha Ni čest, ni slávu (2005) získala cenu Arno Sáňky. Předěl v jeho tvorbě znamenala kniha Palmáre (2007). Krátké kapitoly mu umožnily učinit objev, že i grafická složka knihy – byť čistě abstraktní – posunuje děj. Tuto a další zkušenosti vložil do knihy Žár, která vznikla jako výsledek rezidenčního pobytu v Banské Štiavnici. Formálně se skládá ze tří částí. Úvodní část představuje slušně napsaný thriller. Grafická složka paralelní k textové se postupně odchyluje od popisného zobrazení děje a začíná jej rozvíjet. Druhou část knihy tvoří samostatný grafický blok – slovník, který čtenáře posune dějem do další fáze příběhu. Třetí část knihy se pak tváří jako dovysvětlení, ale jen po dočtení závěrečného textu červené obálky. Teprve tam čtenář zjistí, proč stejně jako autor musel podstoupit podobně pracné martyrium a ve jménu čeho: Na rozdíl od westernu, kde se vše podřizuje přímočarému vyprávění boje dobra se zlem, je v easternovém románu hranice dobra a zla rozostřena. Čumlivski rozostřuje i hranici mezi textem samotným a výtvarnou složkou. O průzkum této hranice v takové míře se od dob Josefa Váchala nikdo u nás ani nepokusil! Přitom se Čumlivského tvorba obejde bez opory váchalovských spiritistických námětů! Přináší uzavřené výsledky na vysoké úrovni, a tak je s podivem, že doposud stojí mimo pozornost i reflexi jak výtvarné, tak i literární kritické obce. Připomíná to postavení grafického designu před 25 lety. Grafický design se však za tu dobu vrátil zpět mezi respektované disciplíny. Undergroundový Čumlivski ale učinil v době knižní nadprodukce vědomě krok stranou, a tak se jeho tvorba může jevit jako archaismus: staromilsky vizionářská.

 

Jan Čumlivski (1978) studoval v letech 2002–2013 na UMPRUM v Praze. Absolvoval stáže v Petrohradě, St. Gallenu, New Yorku a Banské Štiavnici.

Samostatné výstavy: 2007 Galerie Skutečnost, Praha, 2011 a 2013 Baobab, Tábor, 2014 Photoport, Bratislava, 2015 Baobab, Praha. Kolektivní výstavy – výběr: 2010 Banská Stanica Contemporary, Banská Štiavnica, 2010 Anti Design Festival, Londýn, 2010 Strip na 23 polí, Komiksfest, Praha, 2013 Beogradski sustreti, FLUC, Bělehrad, 2013 Offprint, České centrum Berlín.

Linoryty Jana Čumlivského ke knize Žár, Banská St a nica, 2013.

Jan Čumlivski, 2013. Obě fota: Banská St a nica Contemporary.

Ladislav Čumba je spoluzakladatel o. s. Skutečnost (www.skutecnost.cz).

Find more stories

Archiv