Národná cena za produkt dizajn 2015 by

by 25. 7. 2015

Dvanásty ročník verejnej celoštátnej súťaže Národná cena za dizajn bol vyhlásený s pozmeneným štatútom a súťažnými podmienkami. Okrem faktu, že súťaž sa odteraz bude konať každoročne (každý rok sa budú striedať produktový a komunikačný dizajn), pribudla nová kategória „experimentálny dizajn“ určená pre projekty realizované z iniciatívy autorov. Zmeny umožnili zostaviť menšiu špecializovanú porotu, ktorú tento rok tvorili produktoví dizajnéri z praxe Anton Bendis a Pavel Masopust, teoretička dizajnu a pedagogička Lenka Žižková, dizajnéri a dlhoroční pedagógovia špecializujúci sa na priemyselný dizajn Ferdinand Chrenka a Peter Paliatka, dizajnérka a teoretička dizajnu Zuzana Šidlíková a Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru medzinárodných aktivít Slovak Business Agency. Vyhlásenie výsledkov prebehlo 29. 5. 2015, súčasne bola v galérii Satelit otvorená výberová výstava, prezentujúca výsledky súťaže a kurátorský výber prihlásených diel. Porota posudzovala spolu 121 projektov, z toho 58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 v kategórii študentský produktový dizajn, a len 19 autorov v novej kategórii experimentálny dizajn.

Najvyššie ocenenie Národnej ceny za produktový dizajn 2015 získal návrh krbových keramických kachlí NOX dizajnéra Michala Staška, ktorý cenu preberal spolu s Patrikom Purchartom, zadávateľom a čiastočne aj spoluautorom dizajnu z firmy Athenika, ktorá týmto projektom odvážne inovovala svoje portfólio. Cenou za produktový dizajn boli ocenené ďalšie dva projekty – neprehliadnuteľná odevná kolekcia Colorcode Lenky Sršňovej, na ktorej spolupracovala autorka aplikovaných dezénov Michaela Bednárová a dizajnér loga kolekcie Ondrej Jób. Sršňová pri preberaní ceny vyzdvihla dôležitosť tímovej práce, bez ktorej úspech celku nie je možný. Druhú cenu za produktový dizajn získalo svietidlo Spiker s dizajnom od Antona Zetocha, vyrábané firmou OMS. Porota ocenila, že Spiker vyniká v rýchlo rastúcom segmente LED svietidiel práve výnimočným dizajnérskym riešením.

Zrkadliac situáciu slovenského podnikateľského prostredia, NCD 2015 venovala veľký priestor študentským projektom. Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn získal študentský projekt hasiaceho dronu Adama Tótha, ktorý vznikol pod vedením Tomáša Nagya na Bratislavskej FA STU. Najoceňovanejšou dizajnérkou večera sa stala Nikoleta Čeligová, ktorá získala až tri ocenenia. Študentský projekt She (tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy), ktorý vznikol počas štúdia na VŠVU v Bratislave pod vedením Ferdinanda Chrenku, získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nikoleta bodovala aj s projektom hmatovej spoločenskej hry Memonik, ktorá bola ocenená Cenou poroty a Cenou novinárov. Ďalšiu mimoriadnu Cenu poroty získalo občianske združenie Flowers for Slovakia za svoj druhý experimentálny výstavný projekt Lost & Found by Vitra. Autormi projektu, ktorého cieľom je prezentácia Slovenska v zahraničí prostredníctvom dizajnu, sú dizajnéri Peter Olah a Lars Kemper. V spolupráci s FA STU Bratislava a firmou Vitra zrealizovali v období 2013 – 2015 úspešnú sériu zahraničných výstav prezentujúcu diela pätnástich mladých slovenských dizajnérov.

Za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii Zvláštnu cenu ministra hospodárstva SR získala firma Novesta z Partizánskeho, vedúci výrobca gumovej a textilnej obuvi v Európe. Na základe odporúčania odbornej poroty bola udelená aj Zvláštna cenu ministra kultúry SR za šírenie dobrého mena slovenského umenia a vzdelávania v oblasti dizajnu, ktorú získal akademický sochár, dizajnér, konštruktér a pedagóg Štefan Klein. Pri preberaní ocenenia Klein vyslovil želanie (či výzvu?), aby slovenskí výrobcovia mali odvahu a podmienky vytvárať pracovné príležitosti pre absolventov priemyselného dizajnu na Slovensku. Jeho slová výstižne vyjadrili dlhodobý zámer súťaže, ktorá sa už od roku 1999 snaží o propagovanie domácej dizajnérskej tvorby medzi širokou verejnosťou s jediným, bohužiaľ, dodnes nenaplneným cieľom: dosiahnuť väčšie začlenenie dizajnu do reálnej výroby a urobiť z neho aktívny nástroj slovenskej ekonomiky.

 

Michal Staško Krbové kachle NOX, foto: Erik Ďuriš, archív spoločnosti Athenika s.r.o

Michala Lipková je dizajnérka.

More stories by

Michala Lipková