PUBLIKÁCIE OZ ŠTOKOVEC by

by 25. 7. 2015

Kultúrne centrum BANSKÁ ST A NICA, ktoré od roku 2009 vedie v Banskej Štiavnici OZ Štokovec, je známe najmä svojím rezidenčným programom, organizovaním workshopov a sympózií aktivizujúcich domácich i zahraničných umelcov. V rámci aktivít centra však priťahuje stále väčšiu pozornosť aj rozrastajúca sa edičná činnosť. Vydávané publikácie s charakterom autorských kníh vznikajú v nadväznosti na rezidenčné tvorivé pobyty umelcov (napr. Matthias Beckmann: Beobachter, Ján Čumlivski: Žár), alebo na realizáciu absolventských prác (napr. Broňa Schragge: Chlapec a dúha). Ich limitované vydania v nižších nákladoch (100 – max. 300 kusov) sú náročnejšie na tlačové spracovanie a často využívajú rukodielnu prácu, čo pridáva na ich autentickej hodnote a rôznorodom charaktere. Pod kvalitné grafické prevedenie sa väčšinou podpisuje dlhoročná spolupráca s typolabom pod vedením Pala Bálika na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Na koncepciách a realizáciách publikácií sa do istej miery premieta spolupráca a iniciátorská činnosť organizátorov centra – Svätopluka Mikytu a Zuzany Bodnárovej, ktorí ďalej zabezpečujú aj propagáciu a distribúciu. Ako ukazuje skúsenosť, väčší záujem a ocenenie kvality knižných artefaktov nachádzajú skôr v zahraničí. Či už sa to týka ohlasov, predaja, ale hlavne priameho kontaktu a prístupu zahraničných záujemcov na navštevovaných art book festivaloch (napr. posledné zastúpenie na art book fair Miss Read v Berlíne).

Najnovšie artefakty z ich knižného pultu tvorí zaujímavá vzorka troch rôznych autorských prístupov a prevedení. Katalóg s plagátom Keep Smile predstavuje výstup tvorivej rezidencie českého grafického štúdia The Rodina. Ďalšou je elegantná kniha fotografií v kvalitnej čierno-bielej tlači Gained spaces/Vydobyté priestory od Lucie Papčovej. Najčerstvejšia autorská kniha Klyzma – Úvod k pozemským metódam od trojice P. Čejka, T. Klepoch, J. Čumlivski priťahuje pohľad retro „socíkovskou“ estetikou a nápadným manuálnym spracovaním. Jej inšpiráciou bola nájdená administratívna zložka z archívu akejsi miestnej inštitúcie. Pripomína spisový obal kancelárskych papierov, na ktorých sú prispinkované originálne fotografie linorytových prác autorov z predchádzajúceho workshopu v BANSKEJ ST A NICI.

 

Katarína Baraníková

More stories by

Katarína Baraníková