Bringing the Dream Home Galerie Stadtpark / Krems

14. 10. 2015

Jedná výstavní místnost s prosklenou stěnou do ulice tvoří zavedenou Galerii Stadtpark v rakouském Kremsu. Tato instituce zde byla ještě před založením slavné a vážené kremské Kunsthalle, a dodnes vyvíjí v Rakousku dobře reflektované aktivity. Od roku 2008 vede její program kurátor David Komary, který se zaměřuje na konceptuální a postkonceptuální práce v širším kontextu těchto pojmů. Jde mu nejen o prezentaci, ale zejména kontextualizaci jednotlivých postojů a vyvolání diskurzivního pohledu na současné umění. Zcela v těchto intencích se odvíjela i výstava Bringing the Dream Home, která svedla dohromady překvapivou trojici umělců. Zatímco Jessica Stockholder je již dlouhodobě pojem na mezinárodní výstavní scéně, český malíř David Hanvald ani v Rotterdamu usazená portugalská umělkyně Priscila Fernandes nejsou zatím internacionálně nijak frekventovaná jména. Komary však pracuje s vrstveně zdůvodněným přístupem k jednotlivým výstavám, a tak může překvapit vzájemnými spojitostmi. V případě Fernandes a Hanvalda ji nachází ve vztahu umění a architektury. Ve všech třech případech ho pak zajímá jistá estetická fragmentarizace, využití barvy a určitá míra improvizace. U Stockholder a Fernandes rovněž neopomenul jejich vztah ke každodennosti. Fernandes v jednom ze svých dvou videí akcentuje ikonickou rotterdamskou stavbu, kterou je modernistický Sonneveld Huis z roku 1933. Barva zde hraje důležitou roli, Fernandes ji vnímá v rámci sociopolitické ideje této architektury a modernismu vůbec. Stejně tak Hanvald revokuje modernistické principy architektury, když si pohrává s jednotlivými stavebními prvky, které dekonstruuje a znovu postuluje v obrazovou instalaci. Stockholder byla prezentovaná dílem z roku 2000, speciálně vybraným z jedné soukromé vídeňské sbírky. Důležitým aspektem její práce je prostorová, významová a tvarová invence a práce s barvou, což jsou aspekty, které ji propojují či pozitivně konfrontují s Hanvaldovým obrazově vystavěným rohem. Její „sochařská“ instalace má ovšem širší naraci, když odkazuje až k podvědomě či intimně traktovaným sociálním vazbám.

 

David Hanvald Kompozice č. 1 , z cyklu Kostky , 2011, akryl na plátně, 270 × 360 cm, pohled do instalace, Galerie Stadtpark, Krems, 2015, foto: Michal Ureš.

Martin Dostál

Find more stories

Archiv