Druhá smrt George Malloryho Karlín Studios / Praha by

by 14. 10. 2015

Výstava Druhá smrt George Malloryho působila lákavým dojmem. Očekávání vzbudil zejména úvodní text, ve kterém kurátorka Agnieszka Kilian předložila nosné myšlenky svého projektu založeného na fenoménu horolezectví a s ním spojené intenzivní vazby člověka s přírodou. Tento typ zkušenosti, jenž vychází z romantické polarity kultury a přírody, přirovnává k prožitku z extrémních podmínek obecně. Horolezec, ale i horník je pro ni někdo, kdo se potýká s kamenem a s horou jako s jej samotného měnící zkušeností. Z alpinisty se zde stává alchymista, ten, kdo spojuje lidský a nelidský řád. Kurátorčina argumentace směřuje především k přímému vztahu těla a přírody a jeho intenzivnímu prožitku. Po přečtení tohoto podnětného textu jsem v Karlin Studios zůstal stát poněkud zaražen. Jistě, výstava byla zajímavá i díky konkrétním jménům (Július Koller, Pavel Sterec) a nabízela široký výběr zahraničních umělců. Nicméně určitě mi na ní chybělo samotné přiblížení oné v kurátorčině eseji tak široce rozebírané zkušenosti s tělesným extrémem a s intenzivním působením přírody. Chybělo vlastně vše, co samotný text tak přesvědčivě popisuje – pokud ovšem za podobný pokus nebudeme pokládat horolezecké značky přilepené lepicí páskou na podlaze, ilustrující divákův sestup do druhé části expozice v suterénu, a zde skrytý sochařský projekt Stefana Papča. Dané téma zde zůstalo pouhou nenaplněnou tezí mající buď povrchní, ilustrativní, nebo příliš idiosyn- kratickou vazbu k vystaveným pracím. Vypovídací hodnota výstavy i často v tom nevinně stojících uměleckých děl byla ve výsledku mizivá. Odnesl jsem si jen dojem nic neříkající nesourodosti. Upatlaně působící instalace byla spíše výsledkem amatérismu než úmyslné ležérnosti. Proto podle mne kvalita této výstavy zůstala hlavně ve zmíněném výchozím textu a jeho myšlenkách, zatímco samotná realizace bohužel skončila do značné míry fiaskem.

 

Štefan Papčo Andrej , 2014, bronz, 92 × 62 × 125 cm, pohled do instalace Druhá smrt George Malloryho , Karlín Studios, Praha, 2015, foto: archiv galerie.

Viktor Čech

More stories by

Viktor Čech