Fem(inist) FataleKunsthalle, Dom umenia /Bratislava by

by 14. 10. 2015

Výstava Fem(inist) Fatale sídlila v bratislavskej Kunsthalle Lab v letných mesiacoch tohto roka. Kurátorky Lenka Kukurová a Lenka Krištofová zužitkovali svoje roky ponoru do témy, prevažne priebežne prediskutovávanej okolo časopisu Aspekt. Na výstavnej ploche pár desiatok metrov štvorcových plus šesť večerov performatívnych sprievodných akcií ponúkli, čo sľubovali: viacgeneračný pohľad. Pravdaže, pohľad aj trochu fragmentovaný.

Naša širšia spoločenská, viac či menej generačná debata ostáva často pri kĺzaní po povrchu, či feministka rovná sa lesba, prípadne kariéristka neznášajúca mužov. Otázky rodovej citlivosti sú stále aktuálne. Feminizmus ostal, zmenili sa témy, ktoré v slovenskom prostredí stále rezonujú, ako napríklad sexizmus a platová rovnosť na pracovisku, či rodová determinácia produktov zábavného priemyslu cielená na deti a mládež.

Ale poďme od kontextu aspoň k niekoľkým dielam. K niektorým musíte prísť prostredníctvom dlhšej intelektuálnej práce. K takým patrí video Anny Daučíkovej Portrét ženy s inštitúciou: Anča Daučíková s cirkvou rímskokatolíckou z roku 2011. Videoportrét umocňuje absurditu prepierania súkromia na verejnosti a otázky ľudskej dôstojnosti použitím sugestívnych výrazových prostriedkov, a to aj v obraze, aj zvuku. Popod civilné prehranie autentických textov výpovedí Daučíkovou, ktorá dynamicky vbieha do obrazu vždy z inej strany, je zachovaný autentický ruch ulice. Zmena kontextu tejto komunikácii dodá banálny rámec a upozorní nás na hlučnosť nepríjemných pocitov, ktoré naozaj nie je nutné ľudským bytostiam spôsobovať. Či už vedú taký, alebo onaký sexuálny život.

Práca Milana Mikuláštíka sa zaoberala symbolmi krásy, telesnosti. Jednoducho a jasne komunikované posolstvá mávajú najväčší potenciál naviazať veľa rozličných interpretačných vrstiev. Trinásť do polkruhu rozostavených váh – 13 osôb z poslednej večere? Každá bola iná a predsa slúžiaca na to isté, v podstate rovnako je to aj s každým ženským telom. Neprítomnosť tela. Na prvý pohľad. S neprítomnosťou hrdiniek sa potýkal aj Martin Piaček. V slovenskom feminizme je však prítomné všeličo, nápady, hrdosť aj drive, a veríme, že výstava bude v rôznych formách pokračovať do hlbších a hlbších sfér.

 

Pohľad do výstavy Fem(inist) Fatale , Kunsthalle, Dom umenia / Bratislava, foto: Martin Marenčin.

Zuzana Duchová

More stories by

Zuzana Duchová